Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita työryhmäkoordinaattoreille

Sähköpostilista

Työryhmäkoordinaattoreita varten on perustettu oma sähköpostilista wrdkoordinaattorit(at)uta.fi, jolla tarvittaessa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Listalle lähetetty viesti tulee kaikille koordinaattoreille sekä konferenssikoordinaattorille.

Tiedustelut

Tutkimuspäiviä koskevia kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää myös konferenssikoordinaattorille osoitteeseen tyoelaman.tutkimuspaivat(at)uta.fi.

Ilmoittautuminen

Myös työryhmäkoordinaattoreiden tulee ilmoittautua tutkimuspäiville ilmoittautumislomakkeella (kts. Ilmoittautuminen)

Konferenssimaksut

Osallistuminen tutkimuspäiville on työryhmäkoordinaattoreille maksuton (enintään 2 työryhmäkoordinaattoria per työryhmä).

Työryhmien perustaminen ja sijoittaminen

Työryhmä perustetaan, mikäli siihen saapuu vähintään 4 hyväksyttävää abstraktiehdotusta. Ohjausryhmä sijoittaa työryhmät hyväksyttyjen ehdotusten lukumäärän perusteella yhdelle päivälle (torstaille tai perjantaille) tai molemmille päiville.

Esitelmien arviointi ja konferenssijulkaisu

Työryhmäkoordinaattoriksi ryhtyvä sitoutuu samalla toimimaan refereenä tutkimuspäivien jälkeen toimitettavaan Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuun 5/2014 arvioitaviksi tarjotuille käsikirjoituksille. Vuoden 2013 n. 160 esitelmästä konferenssijulkaisuun tarjottiin lopulta n. 30 käsikirjoitusta, jolloin arvioitavina oli n. 0-4 käsikirjoitusta työryhmää kohden. Mikäli koordinaattori ei itse voi toimia refereenä, hän sitoutuu hankkimaan refereelausunnon joltakin muulta asiantuntijalta. Arvioinnista ei makseta palkkiota.

Sikäli kun työryhmäesitelmä/konferenssipaperi soveltuu julkaistavaksi artikkelina, tekijä voi tarjota sitä arvioitavaksi referee-käytännön mukaisesti. Arvioitavan artikkelin käsikirjoitus on toimitettava palautusjärjestelmän kautta palautuslomakkeella viimeistään 14.10.2014.

Referee-menettely

 

Tiivistelmä aikataulusta

  viimeistään
Ilmoittautuminen Työelämän tutkimuspäiville 09.09.–21.10.2014
Jälki-ilmoittautuminen korotetulla osallistumismaksulla 22.–28.10.2014
Abstraktit lähetetään palautusjärjestelmän kautta konferenssikoordinaattorille 31.08.2014
Konferenssikoordinaattori lähettää abstraktit työryhmäkoordinaattor(e)ille 01.09.2014
Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat hyväksymisestä/hylkäämisestä..
05.09.2014
Työryhmäkoordinaattori(e)n laatima työryhmän viimeistelty ohjelma ja esitelmien esitysjärjestys konferenssikoordinaattorille konferenssin verkkosivuja ja ohjelmavihkoa varten 09.-15.09.2014
Abstraktit sekä työryhmän ohjelma ja esitysjärjestys verkkosivuille 09.-15.09.2014
Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille. 13.10.2014
Esitelmään pohjautuvaa artikkelia konferenssijulkaisuun tarjoava lähettää artikkelin käsikirjoituksen
palautusjärjestelmän kautta. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti. Myös työryhmäkoordinaattorien itsensä kirjoittamat paperit, joita he mahdollisesti haluavat tarjota julkaistavaksi, tulee toimittaa saman palautusjärjestelmän kautta.
13.10.2014
Arvioija ilmoittaa artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen. 14.11.2014
Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille palautusjärjestelmän kautta palautuslomakkeella. 15.12.2014
   
Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 6 / 2015 julkaistaan vuoden 2015 keväällä