Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Teema

Työn monet muodot

Työelämän muutokset heiluttavat työn käsitettä. Perinteisen palkkatyön ohella ihmiset työllistyvät esimerkiksi vuokratyöhön sekä osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin, työllistävät itsensä erilaisten yrittäjyyden muotojen kautta, tai ovat osin tai kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Ammatteja häviää ja uusia syntyy, mikä yksilön näkökulmasta voi näyttäytyä elinikäisenä oppimisena, mutta myös silppuisena työurana. Yhdelle työ on harrastus, toinen tekee harrastuksestaan työn, kolmas pitää palkkatyön rinnalla tai sijasta huolta läheisistään. Jotkut downshiftaavat vapaaehtoisesti, toiset olosuhteiden pakosta.

Yhdensillätoista Työelämän tutkimuksen päivillä pohdimme, mitä on työ ja millaisia muotoja se saa. Mitä työ on erilaisille työelämän toimijoille ja mikä sija työllä on ihmisten elämänkokonaisuudessa? Millaisia vapauksia ja pakkoja erilaiset työn muodot sisältävät? Entä keitä ovat ne, joille valinnat työn monien muotojen välillä edustavat vapautta toteuttaa itseään ja keitä ne, joille ne edustavat pakkoa ja turvattomuutta?