Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät - Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkijan palkinto

Työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmä päätti vuodesta 2008 lähtien myöntää vuosittain Työelämän tutkijan palkinnon. Se annetaan tunnustuksena huomattavasta työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistämiseksi.

Palkintoon sisältyy myös sen ensimmäisen saajan dosentti Raija Julkusen kirjan Uuden työn paradoksit innoittamana tavoite tuottaa nykytyöelämässä valitettavan yleiselle tunnustusvajeelle vastavoimia. Myönteinen palaute ja arjen kokemukset omassa työssä onnistumisesta ovat tulleet harvinaisuuksiksi. Työelämän tutkijan palkinto toimii ilmiön symbolisena vastavoimana muistuttaen yleisemminkin kiitoksen ja tunnustuksen antamisen tarpeellisuudesta.

Vuoden työelämän tutkijan valitsee edellisen vuoden palkinnon saaja tutkimuspäivien ohjausryhmän tekemän kyselyn kautta saamiensa ehdotusten pohjalta.

 

Työelämän tutkijan palkinnon saajat vuosittain

Professori Asko Suikkanen - katso kiitospuhe tästä

suikkanen

Asko Suikkanen on ansioitunut työelämän tutkija, joka on pitkän uransa aikana ehtinyt tarkastella suomalaista työelämää ja työmarkkinoita monelta eri kantilta. Hän on tutkinut työsuojelua, kuntoutusta, työelämän riskejä, työuria, siirtymien työmarkkinoita, liikkuvaa työvoimaa, eri ikäluokkien työmarkkinaosallistumista sekä työn ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhdetta mm. Suomen Akatemian rahoituksella. Suikkanen on toiminut Lapin yliopistossa sekä sosiaalipolitiikan että sosiologian professorina. Hänellä on laajat meriitit uusien työelämän tutkijoiden ohjaamisessa sekä omassa ylipistossaan että valtakunnallisesti mm. Työverkko-tutkijakoulun kautta. Eläköityminen Lapin yliopiston professorin toimesta ei ole tarkoittanut tutkimustoiminnan loppua, vaan emerituksena Suikkanen jatkaa aktiivista tutkijauraansa. Asko Suikkanen on myös suosittu luennoitsija ja median käyttämä asiantuntija, joka osaa kertoa keskeisistä työelämän muutosprosesseista myös kansantajuisesti.

Kaiken kaikkiaan Asko Suikkanen on laaja-alainen työelämän tutkija, innostava ja kriittinen opettaja sekä aktiivinen ja itsensä likoon laittava yhteiskunnallisiin epäkohtiin pureutuva keskustelija. Hän ansaitsee elämäntyöllään työelämän tutkijan palkinnon vuonna 2014.

Onneksi olkoon, Asko!

Professori Jouko Nätti

 

Professori Jouko Nätti

natti

Työelämän tutkijan palkinnon saajan valitsijalla on kaksi huolenaihetta: ensin, tuleeko hyviä ehdotuksia ja sitten, jos hyviä ehdotuksia onkin monta. Tämä jälkimmäinen huoli on tietenkin miellyttävä pulma, ja hyvistä ehdokkaista esiin nousi se paras, primus inter pares, ensimmäinen vertaistensa joukossa. Tämän vuoden työelämän tutkija on hankkinut tieteelliset meriittinsä sekä tutkijana että opettajana. Hänellä on erittäin hyvät ja pitkäaikaiset kansainväliset suhteet työelämän tutkimuksessa ja sitä koskevassa koulutuksessa sekä pitkä ura tutkijana ja tutkimusprojektien vetäjänä. Hänen tutkimusaiheensa ovat eläneet myötäillen suomalaisen työelämän muuttuvia haasteita.

Yksi hänen tutkimusaiheistaan on ollut aikapula, ja niin poikkeuksellisen laajalle alueelle työelämätutkimuksen kenttää ovat hänen tutkimuksensa suuntautuneet, että selvästikin hän on löytänyt avaimia aikapulan kanssa toimeen tulemiseen omassa työssään. Hän on paneutunut muun muassa työmarkkinoiden lohkoutumiseen, työmarkkinapolitiikkaan, työn epävarmuuteen, määräaikaiseen työhön ja työttömyyteen, työn ja muun elämän suhteeseen sekä työn tekemisen muuttuviin aikoihin ja paikkoihin. Näillä aihealueilla hän on kehittänyt Suomessa tavallaan oman "koulukuntansa", kasvattanut nuorten tutkijoiden sukupolven ja verkottunut laajasti kansainvälisiin tutkijaverkostoihin.

On esimerkillistä ja erittäin arvostettavaa, että ansiokkaan tutkijauransa lisäksi tämän vuoden työelämän tutkija on panostanut merkittävästi opettamiseen ja ohjaamiseen. Opettajana hän on ollut aktiivisesti kehittämässä työelämän tutkimuksen maisteriohjelmaa ja osallistunut LabourNet tohtorikoulutusohjelman toimintaan opettajana ja ohjaajana. Palkinnonsaajaa koskeneissa ehdotuksissa hänen lisäksi todetaan kannustaneen lukuisia nuoria tutkijoita ja kasvattaneen uusia sukupolvia työelämän tutkimukseen. Niinpä yksi häntä ehdottanut henkilö kirjoittaakin: ”Olen jo pitkään kollegoiden kanssa ihmetellyt sitä, että kysyttäessä lähes keneltä hyvänsä nuorelta tutkijalta, "kuka on ohjaajasi", oikea vastaus on aina "Jouko Nätti".

On suurenmoinen kunnia saada onnitella, vaikka näin välitetysti, vuoden työelämän tutkijaa: Paljon onnea, professori Jouko Nätti!

Jari Hakanen

Dosentti Anna-Maija Lehto (2011)

Anna-Maija Lehto

Vuoden 2011 työelämän tutkija on siitä erikoinen tutkija että hän on oman tutkimustyönsä ohella keskeisesti vaikuttanut muiden tutkijoiden toimintaedellytyksiin. Hänen oma tutkimusmeriittinsä sisältää yli sata nimikettä.

Hänen tutkijan luonteensa ja aktiivisuutensa näkyy myös niin, että hän on osallistunut tutkimusryhmiin ja rohkaissut omassa työyhteisössään tutkijoita kehittymään tutkijoina. Hänen edustamaltaan laitokselta on viime vuosina valmistunut useita tohtoreita. Hän on aktiivisesti rakentanut myös toimivia verkostoja yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Hänen puoleensa ovat kääntyneet niin tasa-arvon tutkijat, työolojen tutkijat kuin työelämän laadun tutkijat. Hän on ollut avainhenkilö aina kun tutkijat ovat tarvinneet ideoidensa perusteluiksi jotain kättä pidempää (tosiasioita, luotettavia tilastoja, aikasarjoja).

Kaiken tämän huomioon ottaen voin myös olettaa, että hän varmasti ja omakohtaisesti tuntee teeman ”Tehokas, tehokkaampi, uupunut”!

Kiitollisin mielin voimme myös todeta, että palkinnon saaja on tehnyt yli 30 vuoden ajan merkittävää työtä työelämän laadun ja sitä koskevan tutkimuksen hyväksi ja tällä tavoin rikastuttanut meidän kaikkien tietoja ja taitoja.

Palkinnon saajan yhteiskunnallisesta näkyvyydestä ja hyväksynnästä kertoo se, että hän on saanut vuonna 2007 Kansan Sivistysrahaston (KSR) työelämän kehittämispalkinnon.

Vuoden 2011 työelämän tutkija on myös merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on kannanotoillaan avannut silmiä näkemään työelämän tasa-arvon, hyvinvoinnin ja kehittämisen mahdollisuuksia. Hänen kynästään ovat singonneet kuuluisat teesit, joissa hän on julistaa, että

  1. Yksityistäminen ei ole ratkaisu työn ja hyvinvoinnin kysymyksiin... seurauksena ovat vain entistä niukemmat resurssit, pienemmät palkat, pätkätyöt, lisää uupumista.
  2. Tuottavuustalkoiden tulisi kohdistua sen miettimiseen, miten osaavaa työvoimaa voitaisiin paremmin hyödyntää.
  3. Ei luoda enempää halpatöitä!
  4. Luovutaan aikeista yksilölliseen palkkaukseen tulosmittauksineen julkisella sektorilla
  5. Mietitään järkeviä yhdessä työskentelyn malleja
  6. Luodaan turvallisia työsuhteita ja luovutaan perusteettomista pätkätöistä
  7. Turvataan julkisin varoin hyvinvointipalvelujen resurssit
  8. On harhaanjohtavaa väittää, että työ olisi muuttunut vähemmän tärkeäksi ja että siitä pitäisi erityisesti huolestua mahdollista työvoimapulaa ajatellen (Anna-Maija Lehto 2006)

Kuka siis onkaan tämä henkilö? Toivon, että hän on tänään täällä ja on valmis ottamaan Vuoden 2011 työelämän tutkijan tittelin.

Hänen nimensä on Anna-Maija Lehto. Onneksi olkoon Anna-Maija Lehto!

- Pertti Koistinen -