Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita työryhmäkoordinaattoreille

Sähköpostilista

Työryhmäkoordinaattoreita varten on perustettu oma sähköpostilista wrdkoordinaattorit(at)uta.fi, jolla tarvittaessa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Listalle lähetetty viesti tulee kaikille koordinaattoreille sekä konferenssikoordinaattorille.

Tiedustelut

Tutkimuspäiviä koskevia kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää myös konferenssikoordinaattorille osoitteeseen tyoelaman.tutkimuspaivat(at)uta.fi.

Ilmoittautuminen

Myös työryhmäkoordinaattoreiden tulee ilmoittautua tutkimuspäiville ilmoittautumislomakkeella (kts. Ilmoittautuminen)

Konferenssimaksut

Osallistuminen tutkimuspäiville on työryhmäkoordinaattoreille maksuton (enintään 2 työryhmäkoordinaattoria per työryhmä). Illanvieton illalliskortti on kuitenkin omakustanteinen.

Työryhmien perustaminen ja sijoittaminen

Työryhmä perustetaan, mikäli siihen saapuu vähintään 4 hyväksyttävää abstraktiehdotusta. Ohjausryhmä sijoittaa työryhmät hyväksyttyjen ehdotusten lukumäärän perusteella yhdelle päivälle (torstaille tai perjantaille) tai molemmille päiville.

Esitelmien arviointi ja konferenssijulkaisu

Työryhmäkoordinaattoriksi ryhtyvä sitoutuu samalla toimimaan refereenä tutkimuspäivien jälkeen toimitettavaan Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuun 5/2014 arvioitaviksi tarjotuille käsikirjoituksille. Vuoden 2012 n. 150 esitelmästä konferenssijulkaisuun tarjottiin lopulta n. 40 käsikirjoitusta, jolloin arvioitavina oli n. 0-4 käsikirjoitusta työryhmää kohden. Mikäli koordinaattori ei itse voi toimia refereenä, hän sitoutuu hankkimaan refereelausunnon joltakin muulta asiantuntijalta. Arvioinnista ei makseta palkkiota.

Sikäli kun työryhmäesitelmä/konferenssipaperi soveltuu julkaistavaksi artikkelina, tekijä voi tarjota sitä arvioitavaksi referee-käytännön mukaisesti. Arvioitavan artikkelin käsikirjoitus on toimitettava e-lomakkeella viimeistään 14.10.2013.

Referee-menettely

 

Tiivistelmä aikataulusta

  viimeistään
Ilmoittautuminen Työelämän tutkimuspäiville 11.09.–22.10.2013
Jälki-ilmoittautuminen korotetulla osallistumismaksulla 23.–30.10.2013
Abstraktit lähetetään e-lomakkeella konferenssikoordinaattorille 31.08.2012
Konferenssikoordinaattori lähettää abstraktit työryhmäkoordinaattor(e)ille 02.09.2013
Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat hyväksymisestä/hylkäämisestä e-lomakkeella (linkki lomakkeeseen lähetetään myös sähköpostitse).
06.09.2013
Työryhmäkoordinaattori(e)n laatima työryhmän viimeistelty ohjelma ja esitelmien esitysjärjestys konferenssikoordinaattorille konferenssin verkkosivuja ja ohjelmavihkoa varten 06.-17.09.2013
Abstraktit sekä työryhmän ohjelma ja esitysjärjestys verkkosivuille 10.-17.09.2013
Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille. 14.10.2013
Esitelmään pohjautuvaa artikkelia konferenssijulkaisuun tarjoava lähettää artikkelin käsikirjoituksen
e-lomakkeella
.
Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti. Myös työryhmäkoordinaattorien itsensä kirjoittamat paperit, joita he mahdollisesti haluavat tarjota julkaistavaksi, tulee toimittaa samalla pyydetyllä e-lomakkeella.
14.10.2013
Arvioija ilmoittaa e-lomakkeellaartikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen. 15.11.2013
Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille e-lomakkeella. 16.12.2013
   
Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5 / 2014 julkaistaan vuoden 2014 keväällä