Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita artikkelin käsikirjoituksen arvioijille

Ohjeet työryhmien koordinaattoreille
Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014
tarjottavien artikkelien julkaisukelpoisuuden arvioimiseksi

Artikkelien käsikirjoitusten julkaisukelpoisuuden arvioinnissa pääkriteereinä tulee pitää seuraavia seikkoja:

 1. Aihe on kiinnostava ja sisältää jotakin uutta tieteellisesti tai/ja työelämän kehittämisen käytännön toimijoiden kannalta
 2. Asiasisältö on pätevä (ei virheellistä tai merkittävästi puutteellista tietosisältöä)
 3. Kieliasu on korrekti (looginen jäsentely, oikeakielisyys, luettavuus)

Alla on esitetty tieteellisten aikakauskirja-artikkelien arvioinnissa esimerkiksi sovellettava lista seikoista, joihin arvioinnissa tulisi kiinnittää huomioita. Arvioija voi käyttää listaa apuna tarvittaessa.

Arvioijan tulee ilmoittaa e-lomakkeella (linkki) arvioinnin tulos – yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Julkaisukelpoinen sellaisenaan
 2. Julkaisukelpoinen seuraavin korjauksin (lista tarvittavista korjauksista)
 3. Ei julkaista

Arvioija voi itse valita, miten seikkaperäisiä korjausesityksiä hän mahdollisesti tekee. Mikäli tarvittavat korjaukset ovat laajoja ja selkeiden korjausohjeiden tekemiseen ei ole mahdollisuutta, valittakoon vaihtoehto 3.

Arvioitavaksi tarkoitetut artikkelien käsikirjoitukset on pyydetty lähettämään e-lomakkeella viimeistään maanantaina 14.10.2013. Myös työryhmäkoordinaattorien itsensä kirjoittamat paperit, joita he mahdollisesti haluavat tarjota julkaistavaksi, tulee toimittaa samalla pyydetyllä e-lomakkeella. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti. Työryhmäkoordinaattorit voivat itse päättää, haluavatko he arvioida mahdollisesti määräajan jälkeen lähetettyjä käsikirjoituksia.

Arvioija ilmoittaa viimeistään perjantaina 15.11.2013 e-lomakkeella artikkelikäsikirjoitusten arvioinnin tuloksen.

Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelikäsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille e-lomakkeella viimeistään maanantaina 16.12.2013.

Ohjeellinen luettelo seikoista, joihin käsikirjoitusten julkaisukelpoisuutta
arvioitaessa on hyvä kiinnittää huomiota

Sisältö

 • Mihin tiedontarpeeseen artikkeli vastaa?
 • Mitä uutta artikkeli kertoo aiheesta?
 • Viekö teksti ajattelua eteenpäin?
 • Miten arvioit artikkelin käytännönläheisyyttä?

Rakenne

 • Miten arvioit artikkelin loogisuutta, yhtenäisyyttä ja otsikkohierarkiaa?
 • Kaipaako teksti tuekseen graafeja, kuten tilastoja ja tai kuvia: millaisia?
 • Miten arvioit artikkeliin kuuluvia graafeja?

Lähestymistapa

 • Miten arvioit artikkelin lähestymistapaa ja painotuksia?
 • Puuttuuko artikkelista jokin oleellinen näkökulma tai asia: mikä?
 • Onko jostain asiasta liikaa: mistä?
 • Havaitsetko päällekkäisyyksiä tai toistoa: millaista?

Tietopohja

 • Miten arvioit artikkelin tieteellistä kestävyyttä?
 • Asiavirheet, epätarkkuudet?

Luettavuus

 • Millainen artikkeli on luettavuudeltaan ja tyyliltään?
 • Kolahtiko artikkeli? Miten? Ellei, miten sitä olisi muutettava, jotta se kolahtaisi?
 • Mihin muuhun kiinnitit lukiessasi huomiota?