Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Työkirja – ammattilaisen paluu

Round table -session koordinaattorit

Marja-Liisa Trux, tutkija-opettaja, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen ja markkinoinnin laitos/Organisaatiot ja johtaminen (marja-liisa.trux@aalto.fi)
Keijo Räsänen, professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen ja markkinoinnin laitos/Organisaatiot ja johtaminen (keijo.rasanen@aalto.fi)

  • Aika ja paikka: Perjantai 9.11. klo 12.00–13.30, Päätalo RH C2
  • Ohjelma (pdf)

Round table -keskustelu kirjasta "Työkirja – ammattilaisen paluu"

Kirja työstä käytännöllisenä toimintana

Olemme kirjoittaneet työtä koskevan kirjan, joka palvelee kahta tarkoitusta: yhtäältä tarjota yksilöille ja ammattilaisryhmille keinoja hahmottaa, puolustaa ja uudistaa omia tapojaan suhtautua työhön, toisaalta tarjota työn tutkijoille, kehittäjille ja asiantuntijoille uusia näkökulmia työhön. Kirja pyrkii kyseenalaistamaan perustelemattomia ideologisia kannanottoja ja merkityssisällöltään tyhjenneitä käsitteitä sekä nostamaan esiin kysymyksiä, joista useimmilla työpaikoilla vaietaan.

Kirjassa työtä käsitellään käytännöllisenä toimintana. Käytännöllisen toiminnan peruskysymykset ovat taktisia (kuinka tehdä), poliittisia (mitä saada aikaan ja saavuttaa), moraalisia (miksi nämä keinot ja tavoitteet) ja persoonallisia (kuka olen työn ’subjektina’). Lähestymistapa auttaa lukijaa löytämään kulttuurisia resursseja näiden kysymysten ratkaisuun.

Lähestymistavan on kehittänyt MERI-tutkijaryhmä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ryhmä on organisoinut kursseja, joissa opiskelijat ohjataan hankkimaan resursseja ammatillisiin identiteettiprojekteihinsa. Yksi kursseista on nimeltään ’Muuttava työ’ ja tässä hankkeessa kurssin lähestymistapa ja sisältö työstettiin kirjan muotoon. Kirja jäsentyy em. kehyksen mukaan ja sisältää etnografiseen tutkimukseen perustuvia tarinoita erilaisista töistä. Kirjan kirjoittivat kurssia vetänyt professori Keijo Räsänen sekä FT Marja-Liisa Trux, joka on osallistunut kurssiin sekä opettajana että havainnoijana.

Kirja tarjoaa eri alojen ammattilaisille itselleen uusia voimavaroja keskusteluun ja neuvotteluun oman työn taktiikasta, politiikasta, moraalista – ja itsestään työn subjekteina. Myös työntutkijat voivat kirjan avulla perehtyä yhteen uuteen lähestymistapaan, joka perustuu käytäntöteoreettisiin suuntauksiin. Kirja on helppolukuinen, mutta ei kevyt. Se pyrkii tarkoituksellisesti herättämään keskustelua, mutta myös ravitsee pohdintoja.

Keskustelu voi ankkuroitua kirjaan, mutta myös laajentua sen esittelemään lähestymistapaan ja edelleen sen kuvaamiin ilmiöihin, mukaan lukien kritisoimamme "johtoismi" eli managerialismi.

Kommentaattoreina ja keskustelun käynnistäjinä toimivat tohtori Annukka Jauhiainen (Turun yliopisto) ja dosentti Hannele Seeck (London School of Economics).