Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Taiteet työelämässä

Työryhmäkoordinaattorit

Satu-Mari Korhonen, erikoissuunnittelija, Teatterikorkeakoulu (satu-mari.korhonen@teak.fi)
Pälvi Rantala, tohtoritutkija, Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (palvi.rantala@ulapland.fi)

Miten taiteita voidaan käyttää työelämässä? Miten taidetta voitaisiin soveltaa erilaisissa työtehtävissä ja työyhteisöissä?
Mitä on kokeiltu? Voidaanko sanoa, että taiteiden käytöllä on työelämässä olemassa jo vakiintuneita muotoja?

Työryhmän tarkoituksena on tehdä näkyväksi taiteiden käytön nykytilaa erilaisissa työelämän konteksteissa. Valtakunnallisesti on käynnissä useita erilaisia hankkeita, ja erilaisia kokeilupilotteja toteutetaan mitä vaativimpien yhteisöjen parissa.

Työryhmä tavoitteleekin kokemuksen vaihtoa käytännön projekteista ja niiden tuloksista, mutta tavoitteena on myös tehdä näkyväksi haasteita joita taiteiden käyttöön työelämässä liittyy. Työryhmään toivotaan virallisten tutkimuspaperien sijaan omakohtaisia kertomuksia ja konkreettisia pilottikuvauksia läpiviedyistä projekteista. Projektit voivat olla pienimuotoisia yhden henkilön toteuttamia kokeiluja tai laajamittaisia hankekokonaisuuksia.

Tarkastelukulmina esityksissä voivat olla esimerkiksi työyhteisön tai -organisaation innovatiivisuus, työhyvinvointi, organisaation toimivuus, johtamisen kehittäminen, muutosten käsittely taiteen keinoin, työn käytäntöjen sujuvuus tai työn sisältöjen kehittäminen.

Työryhmän toivotaan myös olevan mahdollisimman heterogeeninen. Haemme vastausta kysymyksiin, miten taiteita on käytetty erilaisissa työelämän konteksteissa. Millaista toimintaa tai millaisia pilotteja on toteutettu, mitä on tehty ja mitä toiminnalla on saavutettu? Entä mitä taiteelle tapahtuu, kun se viedään työelämään? Työryhmän puheenjohtajina toimivat Satu-Mari Korhonen (TEAK) ja Pälvi Rantala (LAY), kommentaattoreina lisäksi Esa Pirnes ja Merja Niemi (OKM).