Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Merkityksellisyys kohtaa mittaamisen? Taidetyö, osuuskunnat ja kansalaisjärjestöjen palkkatyö

Työryhmäkoordinaattorit

Pia Houni, TeT, dosentti, Työterveyslaitos (pia.houni@ttl.fi)
Tiina Kontinen, FT, Jyväskylän yliopisto (tiina.t.kontinen@jyu.fi)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00 ja perjantai 9.11. klo 12.00–14.30, Linna KH 5038
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)

Tulevaisuuden työn tärkeäksi ominaisuudeksi ja työssä jaksamisen keskeiseksi ulottuvuudeksi on nähty työn merkityksellisyys; sekä työn subjektiivinen merkitys työntekijöille että työn yhteiskunnallisen merkityksellisyyden kokeminen. Miten merkityksellisyys kestää yhä lisääntyvät mitattavuuspaineet? Voidaanko merkityksellisyys ja mitattavuus luovasti yhdistää? Työryhmässä käsitellään laajasti itseohjautuvuuden, vallan ja vapauden sekä erilaisten logiikoiden yhteensovittamisen teemoja esimerkiksi taiteilijoiden työn, osuuskuntien sekä kansalaisjärjestöissä tehtävän palkkatyön näkökulmista. Näitä ”epätyypillisiä” työyhteisöjä luonnehtii työtekijöiden vahva sisäinen motivaatio tai ideologinen sitoutuminen työn sisältöihin. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittauspaineet ovat arkipäivää myös tällaisissa työyhteisöissä. Miten tällaisissa työyhteisöissä yhdistetään koettu merkityksellisyys ja tuloksellisuus? Miten työ järjestyy näissä epähierarkkisissa organisaatioissa? Millaista johtajuutta ne vaativat? Millaisin keinoin työn tuottavuutta ja tulosta arvioidaan? Ketkä määrittävät näiden lähtökohtien arvoperustan? Miten erilaiset logiikat ja arvolähtökohdat yhdistyvät työn arjessa ja käytännössä?

Työryhmään kutsutaan teoreettisia ja empiirisiä puheenvuoroja esimerkiksi työelämän-, kulttuurin-, ja kansalaisyhteiskuntatutkimuksen näkökulmista. Työskentelymuotona on perinteinen papereiden esitys, johon liitetään keskustelua aktivoivia menetelmiä.