Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Voimavaralähtöisyys työorganisaatioiden kehittämisessä ja tutkimuksessa

Työryhmäkoordinaattorit

Marja-Liisa Manka, professori, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
(marja-liisa.manka@uta.fi)
Kirsi Heikkilä-Tammi, ohjelmajohtaja, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos (kirsi.heikkila-tammi@uta.fi)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00 ja perjantai 9.11. klo 12.00–14.30, Päätalo LS A2A
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)

Työelämän tutkimuspäivillä pohditaan tänä vuonna muun muassa, miten suomalainen työntekijä selviytyy maailman myllerryksissä ja tuottavuuden ja kestävyyden ristipaineissa. Huomio on haluttu kiinnittää yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseen. Haluamme kysyä miten tämä voidaan tehdä kestävällä tavalla. Oleellista on luonnollisesti katsoa niitä ongelmia joita kohtaamme muuttuvassa globaalissa työelämässä ja miettiä ratkaisuja siihen kuinka saamme hyvinvoinnin turvattua työpaikoillamme. Tähän täydentävänä näkökulmana on tarpeen myös tarkastella ja tutkia niitä asioita, jotka auttavat jaksamaan ja lisäämään voimavaroja työelämässä. Kuinka voimme vahvistaa työyhteisöissä jo olemassa olevia hyviä ja toimivia asioita ja työntekijöillä sekä esimiehillä olevia voimavaroja?

Työryhmän tavoitteena on jatkaa aiempina vuosina alkaneen Työhyvinvoinnin tutkimus ja kehittäminen -työryhmän toimintaa ja keskustelua keskittyen tänä vuonna erityisesti voimavaralähtöiseen näkökulmaan. Ryhmän tavoite on koota yhteen tutkijoita ja tutkimuksia, jotka tarkastelevat voimavaroja joko organisaatio-, yhteisö- tai yksilötasoilla. Voimavaralähtöisiä lähestymistapoja tutkimuksen ja kehittämisen taustalla voivat olla esimerkiksi positiivinen työpsykologia, psykologinen pääoma, sosiaalinen pääoma ja vastavuoroinen johtajuus. Teemat voivat liittyä laajasti työhyvinvoinnin kysymyksiin, johtamiseen, työilmapiiriin ja yksilön hyvinvointiin sekä näiden kytkentään vastuulliseen ja tulokselliseen toimintaan organisaatioissa.

Esitykset voivat käsitellä empiirisiä tutkimuksia, teoreettisia lähestymistapoja tai kehittämishankkeita, joissa on tutkimuksellinen ote. Työryhmään voi tarjota papereita kahdessa sarjassa: (A) paperit, jotka tarjotaan arvioitavaksi julkaisemista varten ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen julkaistaan toimitettavassa verkkojulkaisussa (referee-menettely) sekä (B) muut paperit, joita ei tarjota tai hyväksytä julkaistavaksi tutkimuspäivien julkaisussa.