Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Vastuullinen ja eettinen johtaminen kestävässä työelämässä

Työryhmäkoordinaattorit

Johanna Kujala, professori ma., Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu (johanna.kujala@uta.fi)
Anna-Maija Lämsä, professori, Jyväskylän yliopisto, kauppakorkeakoulu (anna-maija.lamsa@jyu.fi)

 • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00, Päätalo LS A32
 • Ohjelma ja abstraktit (pdf)
 • Yhteenveto työryhmän annista (pdf)

Työryhmän kuvaus: Johtamisella on merkittävä rooli nykypäivän työelämässä. Kun toimintaympäristön epävarmuus lisääntyy, muutosvauhti kasvaa ja työtahti tiivistyy, johtamisen vastuullisuus ja eettisyys korostuvat. Pelkät taloudelliset mittarit eivät riitä kuvaamaan työelämän kestävyyttä ja organisaatioiden pitkän aikavälin menestystä. Tässä työryhmässä kestävää työelämää tarkastellaan vastuullisen ja eettisen johtamisen näkökulmasta. Työryhmä on jatkoa Työelämän tutkimuspäivillä vuosina 2007?2011 järjestetyille johtamisen ja johtajuuden teemoja käsitelleille työryhmille, joissa vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmat ovat olleet vahvasti esillä. Työryhmä toteutetaan tutkimuspaperien esittämismuotoa noudattaen. Esitysten lomassa ja niiden jälkeen varataan aikaa keskustelulle, mikä mahdollistaa vuoropuhelua tukevan ja osallistumaan kannustavan ilmapiirin. Työryhmään ovat tervetulleita erilaisia lähestymistapoja edustavat esitykset. Aihetta voi lähestyä joko käsitteellisesti tai empiirisesti, julkisen tai yksityisen sektorin näkökulmasta, ja erilaisia tutkimusmetodeja hyödyntäen. Vastuullisen ja eettisen johtamisen teemoja pohtivat esitykset ovat työryhmän ytimessä. Miten vastuullinen ja eettinen johtaminen tarkoittavat ja miten ne näkyvät kestävässä työelämässä? Miten vastuullista ja eettistä johtamista voidaan tutkia ja kehittää? Mikä merkitys vastuullisella ja eettisellä johtamisella on työelämän kestävyyden kannalta? Työryhmään toivotaan esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Eettinen johtajuus
 • Vastuullisuus ja eettisyys esimies-alaissuhteissa
 • Vastuullisuus ja eettisyys esimiehen toiminnassa
 • Vastuullisuus ja eettisyys alaisen toiminnassa
 • Vastuullisuus ja eettisyys organisaation ja sidosryhmien suhteissa
 • Globalisaation haasteet vastuulliselle johtamiselle
 • Luottamus ja johtaminen
 • Organisaatioiden verkostoituminen ja vastuullisuus
 • Organisaatiokulttuuri, eettisyys ja vastuullisuus
 • Vastuullinen johtaminen ja organisaation menestys