Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Uusia näkökulmia työmarkkinajärjestelmän tutkimukseen

Työryhmäkoordinaattorit

Heidi Haggrén, koordinaattori, Helsingin yliopisto, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos (heidi.haggren@helsinki.fi)
Milja Saari, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, yleisen valtio-opin laitos (milja.saari@helsinki.fi)

Millaista on tutkia työmarkkinajärjestelmää 2010-luvun Suomessa? Millaiset kysymykset kiinnostavat tämän päivän väitöskirjantekijöitä ja millaiset teemat ovat tutkimuksen kohteena? Miten työmarkkina- ja korporatistista järjestelmää voi tutkia ja millaisia tutkimusmenetelmiä tutkijat käyttävät? Millaisia tutkimuseettisiä haasteita tutkimukseen sisältyy?

Julkisessa keskustelussa korporatistinen järjestelmä on saanut paljon kriittistä huomiota. Sille on sovitettu paikkaa menneisyydestä, ja sitä on kritisoitu kykenemättömyydestä vastata moninaistuvan yhteiskunnan ja työelämän haasteisiin. Vilkkaasta yhteiskunnallisesta keskustelusta huolimatta yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen parissa uusia avauksia on kuitenkin tehty suhteellisen vähän. Työmarkkinajärjestelmällä ja sen toimijoilla, kuten ay-liikkeellä, on kuitenkin yhä merkittävää poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa ja sen perintö elää yhteiskunnan rakenteissa.

Työryhmään ovat tervetulleita eri vaiheissa olevat väitöskirjavaiheen tutkijat. Työryhmän esityksiä yhdistää ay-liike ja korporatiivinen järjestelmä tutkimuksen kohteena: mitä ja millaisista näkökulmista tutkia, millaisin teoreettisin ja menetelmällisin apuvälinein ja millaisia haasteita tutkimuksen tekemiseen liittyy. Millaisia uusia avauksia on tunnistettavissa? Miten tutkimus on vastannut uusiin haasteisiin? Tutkimuksen tekemisen kysymyksiä käsittelevillä papereilla on valinnassa etusija.

Työryhmässä väitöskirjavaiheen tutkijat esittelevät omia tutkimushankkeitaan ja niihin liittyviä tekstejä. Lyhyitä alustuksia seuraa keskustelu. Työryhmään kutsutaan kommentaattoreiksi työelämäntutkimuksen kokeneempia tutkijoita. Tavoitteena on tutkijoiden vuoropuhelu eri tutkimussukupolvien ja eri oppiaineiden ja tieteenalojen välillä. Monitieteistä keskustelua rakennetaan siten, että kommentaattorit edustavat eri oppiainetta kuin esitelmän pitäjät itse. Näin työryhmässä avataan työmarkkinajärjestelmän ja sen toimijoiden tutkimusta monitieteisen keskustelun suuntaan.

Työryhmän kutsuu koolle Helsingin yliopistossa kokoontuva nk. Korporatismi-lukupiiri, jossa on mukana yleisen valtio-opin, poliittisen historian, kasvatustieteen ja sukupuolen tutkimuksen väitöskirjavaiheen tutkijoita. Tämä työelämän tutkimuspäivien työryhmä tarjoaa mahdollisuuden kutsua koolle muitakin työmarkkinajärjestelmän ja sen toimijoiden tutkijoita. Työryhmän pohjalta voidaan pohtia valtakunnallisen verkoston ja esimerkiksi nettipohjaisen, yhteisen työtilan luomista.