Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Työn uusi ruumiillisuus

Työryhmäkoordinaattorit

Jaana Parviainen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (jaana.parviainen@uta.fi)
Taina Kinnunen, sukupuolentutkimuksen ma. yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto (tkinnun@gmail.com)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00, Pinni B KH B3030
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)
  • Yhteenveto työryhmän annista (pdf)

Työnteon ruumiillisuus on muuttunut rajusti jälkiteolliseen talouteen siirtymisen myötä. Raskas ruumiillinen työ on vähentynyt eri työelämän sektoreilla johtuen tietotekniikan ja automaation lisääntymisestä teollisuudessa, ergonomian parantumisesta sekä palvelualojen ja asiantuntijatyön kasvusta. Työruumiiseen on alkanut kohdistua uusia vaatimuksia liittyen ulkonäköön, habitukseen, käytökseen ja terveyteen. Erityisesti johtajilta ja asiantuntijoilta vaaditaan kehollista tietoa siitä, mitä heidän tyylinsä, pukeutumisensa, eleensä ja ilmeensä viestittävät muille. Palvelu-, opetus- ja hoiva-aloilla työntekijältä usein edellytetään emotionaalisia ja esteettisiä taitoja, jotka ovat vahvasti sukupuolittuneita.

Mitä työelämässä vaadittavat joustot tarkoittavat työn uudelle ruumiillisuudelle, millaisiin ilmaisullisiin ja emotionaalisiin työasentoihin työruumiin taivuttava? Miten työruumista rakennetaan kilpailukykyiseksi ja millaisia uusia palveluja työruumiin koulimiseksi tarjotaan? Työryhmässä pohditaan työntekijöiden tapoja käyttää kehoa/ruumistaan työvälineenä eri ammateissa sekä sitä, millaista ruumiillista suorittamista ja sopeutumista talouden ja työmarkkinoiden jatkuva liike edellyttää. Esitelmät voivat olla empiirisesti, teoreettisesti tai metodologisesti painottuneita. Työryhmän taustalla on koordinaattoreiden Suomen Akatemian tutkimushanke The Working Body in the Post-industrial Economy (2011–2014).

Pyydämme työryhmään alustajiksi haluavia lähettämään abstraktin (n. 2500 merkin) e-lomakkeella. Valittujen alustajien pyydetään valmistelemaan noin 15?20 minuutin esitys tutkimusaiheestaan. Keskusteluineen alustajilla on käytettävänään aikaa yhteensä puoli tuntia.