Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Työmarkkinoiden ja työvoimapolitiikan sekä työmarkkina-marginaaleissa saatujen kokemusten tutkimus

Työryhmäkoordinaattorit

Simo Aho, tutkija, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Työelämän tutkimuskeskus (simo.aho@uta.fi)
Jaana Lähteenmaa, dosentti, tutkija, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, nuorisotyö ja -tutkimus (jaana.lahteenmaa@uta.fi)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00 ja perjantai 9.11 klo 12.00–14.30, Linna KH 5101
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)

Työryhmässä käsitellään työmarkkinoiden rakenteita ja dynamiikkaa, niihin vaikuttavia instituutiota sekä politiikkaa, jolla näihin pyritään vaikuttamaan. Tarkastelun kohteena on myös pätkätyöttömyyden ja -työllisyyden sekä työmarkkinatoimenpiteissä olemisen kokemuksellinen ulottuvuus.

Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa tarkastellaan työllisyyden ja työttömyyden kehitystä ja niihin vaikuttavia seikkoja työmarkkinoiden toimivuutta, kuten esimerkiksi ammatillista tai alueellista liikkuvuutta työmarkkinoiden, sosiaaliturvajärjestelmien ja verotuksen vuorovaikutusta työvoimapolitiikan kehitystä tai vaikuttavuutta, jolloin tarkastelun kohteena voi olla työvoimapolitiikan kokonaisuus ja strategia tai eri toimintajärjestelmät, kuten työvoimapalvelut (työnvälitys, ammatinvalinnanohjaus, tietopalvelu), aktiivisen työvoimapolitiikan ohjelmat (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, tukityöllistäminen jne.) tai passiivinen työvoimapolitiikka (työttömyysturva, työttömyyseläke). pätkä- ja silpputöiden sekä pätkätyöttömyyden kokemuksellinen ulottuvuus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olleiden näkemykset ko. toimista ja niiden mielekkyydestä omalta kannaltaan.

Esitykset voivat perustua käsitteelliseen analyysiin tai empiirisiin tutkimuksiin. Kansainväliset vertailut ovat tervetulleita. Paperit voivat esitellä uusia tuloksia tai meneillään olevia tutkimushankkeita.