Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Työhyvinvointi hyvinvointityössä – tutkimuksellisen kehittämisen haasteita ja näkökulmia

Työryhmäkoordinaattorit

Eeva Kaukoluoto, kehittämiskonsultti, FT, Helsingin kaupunki/sosiaalivirasto, lapsiperheiden vastuualue/johdon tuki (eeva.kaukoluoto@hel.fi)
Kim Aarva, asiantuntija (kim.aarva@uta.fi)

Työryhmän tavoitteena on syventää keskustelua hyvinvointityöstä (kuten julkisyhteisöllinen sosiaali- ja terveys-, opetus- ja sivistys- sekä erilaiset kulttuurialojen työt) erityis- ja omalaatuisena ihmiseen itseensä ja ihmisyhteisöihin kohdistuvana luovana työnä.

Kysymme: Mitä hyvinvointityö on ja mitä se tuottaa? Miten tällainen työ eroaa esinemäisestä ja välineitä tuottavasta työstä? Voidaanko tällaiselle työlle määritellä yhteisiä ominaisuuksia ja miten nämä näyttäisivät eriytyvän kohteiltaan? Kysymme myös: Millaisilla ehdoilla tällainen työ voisi olla mahdollisimman vaikuttavaa/tuloksellista?

Lähestymme aihepiiriä käytäntölähtöisesti ja omasta työympäristöstämme tekemiemme väitös- ja kehittämistutkimusten avulla.

Eeva Kaukoluoto: Hyvinvointityö hyvinvointiarvoa luovana ihmistyönä - työhyvinvoinnin ja asiakasvaikuttavuuden paralleelien tunnistaminen tutkimuksellisen kehittämisen haasteena. Kaukoluoto käsittelee aihetta väitöstutkimuksensa - Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen? Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä, 2010 - generatiivinen vuorovaikutustyö ja monisubjektinen toimijuus-käsitteiden viitekehyksessä ja kehittämänsä työyhteisvalmentajamallin kokemusten valossa.

Kim Aarva: Lähijohdon ja arjen työntekijöiden asema sosiaali- ja terveydenhuollon projekteissa. Aarva käsittelee kolmeen suureen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioon tehtyjen haastattelujen ja kyselyn perusteella asiakastyötä tekevien ja heidän esimiestensä (lähijohtajat) näkemyksiä organisaatiossa meneillään oleviin erilaisiin kehittämishankkeisiin. Mihin projekteilla haetaan vastausta ja mistä projektit kumpuavat?

Esitys liittyy Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön tutkimukseen Projektimaailma sosiaali- ja terveydenhuollon suurten organisaatioiden johtamisen ja työelämän haasteena.