Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen – mistä kestävä työelämä syntyy?

Työryhmäkoordinaattorit

Juha Antila, kehittämispäällikkö, SAK (juha.antila@sak.fi)
Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat (terttu.pakarinen@kuntatyonantajat.fi )

Työryhmän tarkoituksena on etsiä tutkimustietoa tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisesta kehittämisestä. Väestön ikärakenteen muutokset, työvoiman tarjonnan lasku ja talouskasvun vaatimukset edellyttävät tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittymistä. Työryhmän järjestää Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö.

Tutkimuksen aiheet voivat liittyä organisaatioiden menestykseen ja kestävään tuottavuuskehitykseen, tulevaisuuden työpaikan toimintatapoihin, innovointiin ja tuottavuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin, osaamiseen sekä luottamukseen ja yhteistyöhön. Työryhmään haetaan tutkimuksia, jotka kertovat siitä, kuinka saadaan suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi.

Työryhmän tehtävänä on käydä keskustelua siitä, mitkä asiat vaikuttavat yhtäaikaisesti sekä tuottavuuteen että työelämän laatuun. Samalla arvioidaan sitä, mikä estää molempien samanaikaista kehittämistä ja mikä sitä edistää. Lisäksi pohditaan sitä, miten tuottavuuden ja työelämän laadun yhteyttä voidaan tutkia. Työryhmään voi esittää alustuksia useilta eri tieteenaloilta ja monitieteisistä tutkimusryhmistä. Työryhmän tuloksena toivotaan syntyvän käsitys tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisen kehittämisen tilasta ja kehitysnäkymistä työelämän tutkimuskentässä sekä kansallisesti että eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa vertailussa.

Työryhmä työskentelee siten, että kullekin hyväksytylle esitykselle on aikaa 15–20 minuuttia esitellä keskeiset tulokset ja käytetyt tutkimusmenetelmät. Työryhmässä käytetään aikaa myös edellä esitettyyn pohdintaan alustusten pohjalta.