Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Erot, tasa-arvo ja käytännöt työelämässä

Työryhmäkoordinaattori

Hanna Ylöstalo, tutkija, Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus (etunimi.sukunimi@uta.fi)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11.2012 klo 14.00–17.00, Linna RH 5028
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)
  • Yhteenveto työryhmän annista (pdf)

Työryhmässä pohditaan työelämän ja työurien joustavuutta ja kestävyyttä moninaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista. Olemme kiinnostuneita siitä, millaiset tekijät liittyvät yhteen ja minkälaisia tasa-arvovaateita näistä yhteenliittymistä ja toisaalta myös erotteluista syntyy. Työelämän, työyhteisöjen ja -organisaatioiden monimuotoisuutta on markkinoitu julkisuudessa toisaalta välttämättömyytenä (kuten ratkaisuna työvoimapulaan), mutta myös työelämän eri toimijatahoilla ja -tasoilla näyttäytyvänä rikastuttavana voimavarana ja kaikki voittaa -yhtälönä. Eriarvoisuus yhteiskunnassa ja työelämässä uusiutuu ja saa uusia muotoja: palkkaerot suomalaisten ja maahanmuuttajien sekä maahanmuuttajamiesten ja -naisten välillä sekä keskustelu kotihoidontukeen liittyvistä ristiriidoista ovat esimerkkejä tästä. On tärkeää tarkastella sitä, millaiset työelämän näkymät ovat eri toimijoille työpaikkojen ja -yhteisöjen ja niiden käytäntöjen näkökulmasta.

Työryhmässä pohditaan miten työelämän globaalit ja yhteiskunnalliset sekä työpaikkojen lokaalit (tasa-arvo)politiikat vaikuttavat eri työntekijäryhmiin. Monimuotoisuuteen liitetään usein julkisuudessa myös ajatus joustavuudesta. Kenen ehdoilla työelämässä ja työpaikoilla lopulta joustetaan? Joustavatko kaikki tasapuolisesti, joutuvatko toiset joustamaan vastoin tahtoaan enemmän kuin toiset? Minkälaisia seurauksia erilaisilla joustamisilla on työelämän tasa-arvolle? Millaisia sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen tai esimerkiksi etnisen taustan mukaisia eroja tai erotteluja joustamisvaateiden takana mahdollisesti on ja millaisia seurauksia näillä on eri ryhmien toimijuuksille ja työurille ja tätä kautta yhteiskunnalliselle tasa-arvolle?

Työryhmä kokoaa yhteen eri lähtökohdista ja eri tieteenalojen piirissä tehtävää työelämän moninaisuuteen, tasa-arvoon ja työelämän käytäntöihin liittyvää tutkimusta. Olemme kiinnostuneita sekä empiirisistä että teoreettisista esityksistä.