Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Joustavan työn vanhat ja uudet muodot

Työryhmäkoordinaattorit

Jouko Nätti, professori, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (jouko.natti@uta.fi)
Timo Anttila, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (timo.e.e.anttila@jyu.fi)

  • Aika ja paikka: Torstai 8.11. klo 14.00–17.00 ja perjantai 9.11.klo 12.00–14.30, Pinni B KH B3032
  • Ohjelma ja abstraktit (pdf)
  • Yhteenveto työryhmän annista (pdf)

Tässä työryhmässä työelämän muutosta lähestytään työnteon joustavoitumisen näkökulmasta. Työnteon perinteiset rajat suhteessa aikaan, paikkaan ja sopimuksellisuuteen ovat muutoksessa. Normaalityösuhteiden rinnalle on muodostunut työnteon ajallinen, sopimuksellinen ja tilallinen mosaiikki, joka synnyttää sekä uusia mahdollisuuksia että riskejä yksilöille ja organisaatioille. Työryhmässä olemme kiinnostuneita työaikojen, työsuhteiden ja työnteon paikkojen joustoista ja niiden seurauksista yksilöille, perheille ja organisaatioille. Kiinnostuksen kohteena voivat olla esimerkiksi joustavan työn heterogeenisuus, yksilö- ja yrityslähtöiset joustot, liikkuvuus, joustojen kytkeytyminen kotitalouksien arkeen tai joustojen pidemmän aikavälin seuraukset. Uudet näkökulmat ja päivitykset joustoteorioihin ovat myös tervetulleita.

Työryhmässä on mahdollista esitellä eri vaiheessa olevia tutkimuksia, jotka sisällöllisesti kytkeytyvät työryhmän aihepiiriin. Esitysten näkökulmat ja tarkastelutasot (yksilöt, organisaatiot, työmarkkinat, kansainväliset vertailut) voivat olla erilaisia, samoin tutkimusmenetelmät.

Työryhmä organisoituu perinteisen seminaarityöskentelyn mukaisesti. Teemoittain ryhmiteltyjen alustusten jälkeen pyrimme takaamaan riittävästi aikaa keskustelulle. Työryhmätyöskentelyn päätteeksi toteutamme yleiskeskustelun, jossa pohdimme mm. mihin uusia työn organisoinnin muotoja koskevaa tutkimusta tulisi jatkossa suunnata.