Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

Työryhmäkoordinaattorit

Sinikka Vanhala, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (sinikka.vanhala@aalto.fi)
Sara Lindström, tutkija, Työterveyslaitos (sara.lindstrom@ttl.fi )

Työryhmässä tarkastellaan henkilöstöjohtamisen / henkilöstökäytäntöjen, työhyvinvoinnin ja organisaation tuloksellisuuden välisiä suhteita erityyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä toisaalta työntekijöiden työhyvinvointiin / pahoinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja toisaalta organisaatioiden tuloksellisuudesta ja sen mittaamisesta sekä henkilöstöjohtamisen keinoista vaikuttaa sekä työhyvinvointiin että tuloksellisuuteen.

Työryhmään toivotaan mm. seuraavia teemoja käsitteleviä papereita:

  • Osallistavien tai tuloshakuisten henkilöstökäytäntöjen vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin erityyppisissä organisaatioissa ja konteksteissa
  • Henkilöstön ja henkilöstön työhyvinvoinnin rooli HRM-tuloksellisuus -yhteydessä
  • Henkilöstöön ja henkilöstön hyvinvointiin sijoittamisen vaikutus yrityksen taloudelliseen tulokseen
  • Julkisen sektorin henkilöstöjohtaminen sekä (uusi) julkisjohtaminen ja organisaation tulos
  • Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi kolmannella sektorilla
  • Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus yritysfuusioissa, talouden pyörteissä ja esim. yritysjärjestelyissä ja muissa muutos- ja kriisitilanteissa
  • Henkilöstöjohtajien tuloksellisuuspuhe ja henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus

Myös mittari- ja metodologiapaperit sekä kriittiset teema-alueeseen liittyvät arviot ovat tervetulleita. Ryhmän teema-alue, henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus, kattaa monia tieteenaloja ja tieteellisiä keskusteluja. Ryhmään toivotaankin erityisesti uusia näkökulmia sekä eri tieteenaloja ja erilaisia metodologisia ja tieteenfilosofisia lähestymistapoja edustavia papereita. Ryhmätyöskentelyn pääpaino on osallistujien alustuksissa ja niiden kommentoinneissa. Työryhmä on kaavailtu kaksipäiväiseksi, ja jälkimmäisen päivän lopussa on tarkoitus käydä yhteinen loppukeskustelu.