Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Työryhmien kuvaukset, ohjelmat ja abstraktit

Työryhmien yhteenvedot

Valitse listasta työryhmä tai round table -sessio, josta haluat tarkemman kuvauksen. Kuvausten yhteydessä ovat abstraktit, ohjelmat, aikataulut sekä paikkatiedot (pdf-tiedostoina).

Saapuneet yhteenvedot työryhmien annista ovat kuvausten yhteydessä (pdf-tiedostoina).

Kartta työryhmien sijainnista yliopiston kampuksella

Työryhmät

Round table -sessiot


Ammatillinen kestävyysvaje ja rajojen ylitykset akateemisessa työssä

Työryhmäkoordinaattorit

Karin Filander, yliassistentti, dosentti, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tieteenalayksikkö (karin.filander@uta.fi)
Lea Henriksson, yliopistolehtori, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö ( lea.henriksson@uta.fi)

Yliopistotyöstä löytyy edelleen hullunrohkeaa ja sitkeää työn tärkeyden ja arvon tuntoa, venymistä ja kollektiivista toimijuutta, joka saa ihmiset jaksamaan ylivoimaisissakin kestävyysvajeen tilanteissa. Tutkijaopettajat taistelevat suoritetyöksi suistumista, moraalista krapulaa ja lojaliteettiristiriitoja vastaan akateemisen työn arjessa, joka syö ihmismieltä ja kuluttaa jaksamista. Onko uudistuneiden yritysyliopistojen suorite- ja kehittämistyön tempoileva keinotodellisuus synnyttämässä myös kalvavaa vierauden tunnetta, joka erottaa yhteisön jäseniä toisistaan? Millaisia suvantoja, vastapuheen tiloja tai uusia yhteisöllisyyksiä yliopistojen arjessa nyt tarvitaan? Miten yksilöllistyvät 'osaamiskimput' ja tuloksentekijät pysyvät järjissään ja pystyvät huolehtimaan akateemisen työnsä arvokkuudesta ja jatkuvuudesta?

Työryhmämme tavoitteena on pureutua syvenevään kestävyysvajeeseen, joka on syntynyt akateemiseen työhön. Kutsumme esiin puheenvuoroja, jotka kysyvät mihin saakka tutkijaopettajien kestävyyden rajat joustavat ja miten käy akateemisen työn moraalijärjestyksen? Tieteen eri kentillä samoja asioita ja töitä tehdään eri tavoin ja niistä puhutaan omin termein. Uusliberalistisen ja managerialistisen kehittämistyön virittämässä keinotodellisuudessa käytetään pedagogis-taloudellis-psykologista kehittämispuhetta, jolla yliopistoyhteisön jäseniä houkuttaa erilaisiin rajanylityksiin ja kestävyyskokeisiin. Tässä kehittämistyön cocktailissa innostetaan pedagogisiin innovaatioihin ja suuriin rakenteellisiin muutoksiin.

Haastamme akateemisen työn tekijöitä, tutkijoita ja kehittäjiä keskusteluun yliopistotyön muutossuunnista ja niiden politiikkakytkennöistä. Miten meneillään olevassa politiikkasuhdanteessa voi rakentaa kestävyyttä, joka nojaa ?oikeaan? työhön ja kunnialliseen ammattilaisuuteen? Haluamme herättää keskustelua työnjaon suhteista ja rajankäynneistä, merkityskamppailuista, identiteettipolitiikasta ja kilpailevista eetoksista ja lojaliteeteista. Syntyykö tai synnytetäänkö talouden rationaliteetin ohjaamaan yliopistotyöhön tietoisesti uusia sitoutumisen tapoja ja kestävyyden muotoja?