Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita työryhmäkoordinaattoreille

Sähköpostilista

Työryhmäkoordinaattoreita varten on perustettu oma sähköpostilista wrdkoordinaattorit(at)uta.fi, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Listalle lähetetty viesti tulee kaikille koordinaattoreille sekä konferenssikoordinaattorille. Tiedotteet löytyvät myös alla olevista linkeistä.

Tiedoksi 23.5.2012

Tiedustelut

Tutkimuspäiviä koskevia kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää myös konferenssikoordinaattorille osoitteeseen tyoelaman.tutkimuspaivat(at)uta.fi.

Ilmoittautuminen

Myös työryhmäkoordinaattoreiden tulee ilmoittautua tutkimuspäiville ilmoittautumislomakkeella (kts. Ilmoittautuminen)

Konferenssimaksut

Osallistuminen tutkimuspäiville on työryhmäkoordinaattoreille maksuton (enintään 2 työryhmäkoordinaattoria per työryhmä). Illanvieton illalliskortti on kuitenkin omakustanteinen.

Työryhmien perustaminen ja sijoittaminen

Työryhmä perustetaan, mikäli siihen saapuu vähintään 4 hyväksyttävää abstraktiehdotusta. Ohjausryhmä sijoittaa työryhmät hyväksyttyjen ehdotusten lukumäärän perusteella yhdelle päivälle (torstaille tai perjantaille) tai molemmille päiville.

Esitelmien arviointi ja konferenssijulkaisu

Sikäli kun työryhmäesitelmä/konferenssipaperi soveltuu julkaistavaksi artikkelina tutkimuspäivien jälkeen toimitettavassa Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisusarjan numerossa 4/2013, tekijä voi tarjota sitä arvioitavaksi referee-käytännön mukaisesti. Arvioitavan artikkelin käsikirjoitus on toimitettava e-lomakkeella viimeistään 15.10.2012. Työryhmäkoordinaattorit toimivat arvioijina. Arvioinnista ei makseta palkkiota.

Referee-menettely

 

Tiivistelmä aikataulusta

  viimeistään
Ilmoittautuminen Työelämän tutkimuspäiville 10.09.–23.10.2012
Jälki-ilmoittautuminen korotetulla osallistumismaksulla 24.10.–31.10.2012
Abstraktit lähetetään e-lomakkeella konferenssikoordinaattorille 31.08.2012
Konferenssikoordinaattori lähettää abstraktit työryhmäkoordinaattor(e)ille 02.09.2012
Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat hyväksymisestä/hylkäämisestä e-lomakkeella (linkki lomakkeeseen lähetetään myös sähköpostitse).
07.09.2012
Työryhmäkoordinaattori(e)n laatima työryhmän viimeistelty ohjelma ja esitelmien esitysjärjestys konferenssikoordinaattorille konferenssin verkkosivuja ja ohjelmavihkoa varten 12.09.2012
Abstraktit sekä työryhmän ohjelma ja esitysjärjestys verkkosivuille 14.09.2012
Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille. 15.10.2012
Esitelmään pohjautuvaa artikkelia konferenssijulkaisuun tarjoava lähettää artikkelin käsikirjoituksen e-lomakkeella. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti. Myös työryhmäkoordinaattorien itsensä kirjoittamat paperit, joita he mahdollisesti haluavat tarjota julkaistavaksi, tulee toimittaa samalla pyydetyllä e-lomakkeella. 15.10.2012
Arvioija ilmoittaa e-lomakkeella artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen. 16.11.2012
Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille e-lomakeella. 17.12.2012
Työryhmäkoordinaattori(t) lähettävät tiiviin kuvauksen/kertomuksen (maks. 500 sanaa) työryhmänsä annista konferenssikoordinaattorille s-postitse. 15.01.2013
Työryhmäkertomukset julkaistaan Työelämän tutkimuspäivien verkkosivulla otsikolla Työelämän tutkimuspäivien satoa vuoden 2013
alussa
Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4 / 2013 julkaistaan vuoden 2013 toukokuussa