Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Uusi kulma – Työelämätutkimusta SAK:ssa

Riitta Juntunen & Tarja Kaukovaara
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.

Asiasanat: työolobarometri, luottamushenkilöpaneeli, työelämän arki, edunvalvonta, SAK:n historia

Posterissa esitellään SAK:n tutkimustoiminnan painopisteitä: SAK:n työolobarometriä ja SAK:n luottamushenkilöpaneelia sekä SAK:n historiatutkimusta.

SAK:n työolobarometri
SAK:n työolobarometri on toteutettu vuosina 2008, 2009 ja uusin tänä vuonna 2012. Tämän vuoden barometriin haastateltiin 1207 SAK:laisten liittojen jäsentä helmi-/maaliskuun aikana. Otos kiintiöitiin siten, että se vastaa SAK:laisen työssäkäyvän jäsenkunnan koostumusta. Työoloja SAK:laisilla työpaikoilla kuvaavan barometrin tulokset julkaistaan neljänä kokonaisuutena: - Työajat ja työaikajärjestelmät - Sairastavuus ja työkyky - Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys - Palkitseminen, yhdenvertaisuus ja koulutusmahdollisuudet.

SAK:n luottamushenkilöpaneeli
Luottamushenkilöpaneeli perustettiin keväällä 2011. Paneeli on tiedonkeruu- ja edunvalvontatyökalu, jonka avulla SAK ja sen jäsenliitot pystyvät luotaamaan työpaikkojen arkea sekä luottamushenkilöiden käsityksiä edunvalvonnan suuntaamisesta. Kyselyjä on tehty noin kerran kuukaudessa. Kyselyjen aiheina ovat olleet mm. tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset, palkaton työ, työaikapankit, luottamusmiestehtävät, suunnitelmat työkyvyn ylläpitämisestä, ikääntyvien työntekijöiden kohtelu ja luottamushenkilöiden näkemykset maahanmuuttajien tilanteesta työpaikoilla. Paneelissa on nyt jäsenenä n. 1 600 luottamushenkilöä, joista luottamusmiehiä on n. 900, työsuojeluvaltuutettuja n. 500 ja molemmissa tehtävissä toimivia n. 200. Paneelin otos kerättiin satunnaisesti SAK:n liittojen luottamushenkilörekistereistä ja sen kokoonpano vastaa hyvin SAK:n liittorakennetta.

SAK:n historia
SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholmin teos ”Kohti tasa-arvoa. Tulopolitiikan aika I. SAK 1969–1977” ilmestyi huhtikuussa 2012. Teos on jatkoa kahdelle aikaisemmalle SAK:n sodanjälkeistä historiaa esittelevälle kirjalle ”Sopimusyhteiskunnan synty 1. Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon. SAK 1944–1956” ja ”Sopimusyhteiskunnan synty 2. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. SAK 1956–1969”.