Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Työelämän sukupolvet

Anu Järvensivu, Sannu Syrjä & Katja Uosukainen
Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus

Asiasanat: Työelämän muutos, sukupolvi, sukupuoli, pärjääminen

Työelämän muutoksessa pärjääminen – näkökulmana sukupolvi ja sukupuoli on Tampereen yliopistolla Työelämän tutkimuskeskuksessa vuosina 2011–2013 toteutettava hanke, jota rahoittaa Työsuojelurahasto. Tutkimuksen tavoitteena on työelämän muutoksen tarkastelu sukupolvi ja sukupuoli huomioiden sekä eri sukupolviin kuuluvien naisten ja miesten pärjäämisstrategioiden kartoittaminen. Ovatko työelämän muutokset tuottaneet erilaisia kokemuksia eri sukupuolta oleville ja eri sukupolvien edustajille? Entä millaisin keinoin eri sukupolvien naiset ja miehet pyrkivät selviytymään työelämässä kohtaamistaan haasteellisista tilanteista ja millaisia työelämää muuttavia strategioita he soveltavat? Tutkimuksessa kerättyä tietoa hyödynnetään kehityshankkeissa, jotka parantavat työssä jaksamista ja viihtymistä. Tutkimuksessa on kerätty sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Kirjoituspyynnön tuloksena on saatu eri-ikäisten naisten ja miesten tarinoita työstä, työelämässä kohdatuista haasteista ja kehitetyistä ratkaisuista. Määrällistä aineistoa hankkeessa on kerätty kyselyllä, joka postitettiin 2000 suomalaiselle. Posterissa esitellään kyselyn alustavia tuloksia