Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen uudistumisen ja kilpailukyvyn mahdollistajana

Heini Ikävalko & Anu Hakonen
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos & työpsykologia ja johtaminen

Asiasanat: strategia, palkitseminen, organisaatio, rooli, käytäntö, haastattelututkimus

"Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen uudistumisen ja kilpailukyvyn mahdollistajana"

Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä strategian ja palkitsemisen yhteyksistä. Vaikka aikaisemman tiedon perusteella näyttää siltä, että organisaatioiden kannattaa tavoitella tiivistä yhteyttä strategian ja palkitsemisen välillä, ei strategiaprosessin ja palkitsemisjärjestelmän kohtaamisesta käytännössä kuitenkaan ole riittävästi ymmärrystä. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten strategian ja palkitsemisen yhteys näyttäytyy organisaation eri toimijoille. Laadullisen tutkimusotteen tutkimus toteutetaan haastattelemalla asiantuntijoita, jotka tekevät työtä strategian ja/tai palkitsemisen kanssa organisaatiossa (esim. asiantuntijana tai konsulttina). Kiinnostuksen kohteena on, millaisena strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen näyttäytyy näissä eri rooleissa toimivien näkökulmista ja miten erilaiset organisaation käytännöt edistävät tai ehkäisevät yhteensopivuuden toteutumista. Käytännön työelämälle hanke tuottaa lisäarvoa tunnistamalla esteitä ja mahdollisuuksia strategian ja palkitsemisen yhteensovittamisessa. Eri toimijoiden aiheeseen liittyvien samankaltaisten ja erilaisten perusteluiden näkyväksitekeminen luo uusia vuoropuhelun mahdollisuuksia strategian ja palkitsemisen tekijöiden välille. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja se toteutetaan vuosina 2012–2013.