Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Rajoja rikkova työ – toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytyksen lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla

Minna Janhonen, Minna Toivanen, Anu Järvensivu & Suvi Vesa
Työterveyslaitos

Asiasanat: esimiestyö, organisaation kehittäminen, työn organisointi, työyhteisön toimivuus, verkostoituminen

Työn tekeminen edellyttää nykypäivänä yhä useammin erilaisten hallinnollisten ja toiminnallisten rajojen rikkomista ja ylittämistä. On verkostotyötä, ulkoistettua työtä, alihankintaa ja vuokratyötä. Vuoden 2008 Työolotutkimuksen mukaan vuokratyötä käytetään noin joka neljännen työntekijän työpaikalla ja ulkoistaminen oli saman tutkimuksen mukaan tuttua 29 prosentille palkansaajista. Vaikka työn ja organisaatioiden muutoksia on viime vuosina tutkittu paljon, on aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt vähemmälle huomiolle organisaatiomuotojen muutoksen ja rajojen rikkoutumisen vaikutus työntekijöiden välisiin suhteisiin, työyhteisön toimintaan, esimiestyöhön ja sosiaaliseen todellisuuteen ylipäätään. Työntekijöiden tasavertaiset osallistumisen mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu luovat pohjan sosiaalisesti kestävälle organisaatiolle. Kun rajat rikkoutuvat, työpaikan sosiaaliset suhteet saattavat eriytyä ja joidenkin ryhmien osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuudet kaventua. Lohkoutuminen ja ulkoinen verkostoituminen haastaa näin monia työhön liittyviä työpsykologian perusoletuksia ja hämärtää työpaikan esimies-alaissuhteita. Myös työelämän kehittämistoiminta ja työturvallisuuden hallinta on uusien haasteiden edessä. Viime vuosina on puhuttu yhteisöllisyyden ohenemisesta, ja monet tutkijat ovat peräänkuuluttaneet uusia yhteisöllisiä rakenteita työelämään. Yhteisöllisyysvaje on aikaisemmissa keskusteluissa sidottu yleiseen yksilöllistymiskehitykseen ja työpaikkatasolla yksilöiden väliseen kilpailuun ja epävarmuuteen, ei niinkään rakenteellisiin muutoksiin ja rajojen rikkoutumiseen. Rajoja rikkova työ -tutkimushanke asettaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden uudenlaiseen valoon. Tässä hankkeessa tutkitaan sitä, millaisena työyhteisö näyttäytyy, kun rajat rikkoutuvat, sekä selvitetään millaisia mahdollisuuksia ja edellytyksiä erilaisilla ala-ryhmillä on osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle uudelleen muotoutuvissa työyhteisöissä. Tässä posterissa esitellään tutkimushankkeen lähtökohdat ja tavoitteet. Hanke alkoi kesäkuussa 2012 ja sen tulokset ovat käytettävissä alkuvuodesta 2015. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.