Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


PERHEET 24/7 – Lasten sosio-emotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24/7 -taloudessa

Anna Rönkä, Mia Tammelin, Ulla Teppo & Marja-Leena Laakso
Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

Asiasanat: perhe, lasten hyvinvointi, työaika

24 tuntia auki olevassa yhteiskunnassa moni suomalainen työskentelee muissa kuin perinteisissä ’kahdeksasta neljään’ -työvuoroissa. Toistaiseksi ei-päiväaikaan tai viikonloppuisin tehtävän työn vaikutuksista perheiden hyvinvointiin ja arkeen on vain vähän tutkimustietoa. Suomen Akatemian rahoittama Perheet 24/7-tutkimushanke korjaa tätä puutetta. Posteri esittelee tutkimuskokonaisuuden tavoitteet, toteuttamisen ja menetelmät. Perheet 24/7 -tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, millainen vaikutus ei-perinteisellä työajalla on perheiden arjelle ja lasten hyvinvoinnille. Niin lapset, vanhemmat kuin päivähoidon ammattilaiset saavat kertoa kokemuksistaan. Tutkimuksessa käytetään useita eri menetelmiä: web-kyselyjä, haastatteluja, havainnointia ja mobiilipäiväkirjaa. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat mm.: -Miten perheet järjestävät lastenhoidon ja arjen Suomessa, Hollannissa ja Britanniassa? -Miten vanhemmat kokevat ei-perinteiset työajat? -Onko vanhempien ei-perinteinen työaika yhteydessä lasten sosio-emotionaaliseen hyvinvointiin? -Millaista on perheiden ja päiväkodin välinen yhteistyö vuoropäivähoidossa? Tutkimus toteutetaan vuosien 2011–2014 aikana. Suomen lisäksi tutkimuksessa ovat mukana Alankomaat ja Iso-Britannia.