Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Onko sukupolvella merkitystä? Työuraansa aloittavien työelämäasenteet kolmella vuosikymmenellä

Katri Siponen, Tiina Saari, Satu Ojala & Pasi Pyöriä
Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Asiasanat: työelämäasenteet, nuoret, sukupolvet, työhön sitoutuminen

Työuraansa aloittavaa Y-sukupolvea on syytetty työelämän arvostuksen puutteesta ja heikosta työhön sitoutumisesta. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, pitävätkö nämä ennakkoluulot lainkaan paikkaansa eli ovatko nuorten työelämäasenteet muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Aineistona käytämme suomalaista Työolotutkimusta. Vertailemme asenteiden muutosta vuosien 1984, 1997 ja 2008 välillä keskittyen kunakin mittausajankohtana työuransa alussa olevaan ikäryhmään eli 15–30 vuotiaisiin. Kysymme poikkeavatko y-sukupolven työelämäasenteet aiemmista tarkastelemalla kahta eri teemaa: 1) ansiotyön, koti- ja perhe-elämän ja vapaa ajan arvostusta sekä 2) työhön sitoutumista ja kiinnostusta työpaikan vaihtoon. Tarkastelemme näiden kahden teeman sekä taustatekijöiden, koulutuksen ja sukupuolen, välistä riippuvuutta. Alustavien tulosten mukaan epäilys nuorten heikommasta työhön sitoutumisesta on aiheeton. Työn arvostus on pysynyt korkealla myös nuorempien sukupolvien keskuudessa. Kuitenkin samaan aikaan myös vapaa-ajan ja perheen arvostus on noussut, mikä kertoo kasvavasta kilpailusta eri elämänalueiden välillä. Yhä useammin nuoret kuitenkin suunnittelevat työpaikan vaihtoa. Samalle alalle vaihtoa suunnittelevien osuus on sen sijaan pysynyt lähes samana. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että nuoret arvostavat työtä enemmän kuin ennen – eivät vähemmän.