Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) -hanke

Merja Turpeinen & Marika Nevala
Työterveyslaitos

Asiasanat: maahanmuuttajat, työkyvyn edistäminen, nuoret, työelämän hyvät käytännöt

Valtaosa Suomeen muuttaneista on parhaassa työiässä ja heidän työkykynsä on hyvä tai erinomainen. Silti maahanmuuttajien työttömyysaste on noin kolminkertainen kantaväestöön verrattuna. Koulutuksesta riippumatta he työllistyvät usein palvelualalle, yleisimmin siivous- ja ravintola-aloille. Erityisesti maahanmuuttajanuorten asema on heikko. Heidän riskinsä syrjäytyä on viisinkertainen kotimaisiin nuoriin verrattuna. NuMaT-hankkeessa kootaan hyviä toimintamalleja nuorten maahanmuuttajien työllistymiseen, perehdyttämiseen ja työkyvyn edistämiseen. Maahanmuuttajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen heti työuran alussa on tärkeää työelämään kiinnittymiselle. Nopea sijoittuminen työelämään edistää myös kotoutumista. Työterveyslaitoksen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanuorten valmiuksia työnhakuun sekä omasta työkyvystä huolehtimiseen. Työpaikoille kootaan parhaita käytäntöjä maahanmuuttajien onnistuneeseen perehdyttämiseen ja työkyvyn edistämiseen.

Hankkeen tavoitteet ovat 1. Lisätä maahanmuuttajanuorten valmiuksia omasta työkyvystä huolehtimiseen. 2. Edistää onnistunutta työhön kiinnittymistä. 3. Lisätä työpaikkojen valmiuksia tukea nuorten maahanmuuttajien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. 4. Tukea keskustelua nuorten maahanmuuttajien rekrytoinnin ja työkyvyn edistämisen kysymyksissä.

Hankkeessa tuotetaan 1. tietoa maahanmuuttajien työllistymisstrategioista ja työnantajien vinkeistä työpaikkaa hakevalle nuorelle maahanmuuttajalle 2. oppaita maahanmuuttajille ja työnantajille maahanmuuttajanuoren työhön perehdytykseen ja työkyvyn tukemiseen 3. ryhmänohjausmalli nuorten maahanmuuttajien työkyvyn edistämiseen 4. vinkkejä työ- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä koulutusorganisaatioille maahanmuuttajien työkyvyn edistämiseen.

Lisäksi tuetaan näiden kaikkien eri toimijoiden keskinäistä verkostoitumista työkyvyn edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen toiminnan ja työkyvyn edistämisen periaatteena on pyrkiä ehkäisemään ongelmia jo ennalta. Hanketoimintaa arvioidaan jatkuvasti, jotta vältyttäisiin uusintamasta maahanmuuttajiin usein liitettyjä stereotyyppisiä ja ongelmakeskeisiä ajattelumalleja. Hankkeen tuotoksissa korostetaankin voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä ja työelämän eri toimijaryhmien omista näkökulmista esille tuotuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä. Kehittämishanke toteutetaan 1.1.2012–30.6.2014 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).