Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Metsätalouden työhyvinvointiohjelma 2012–2016

Arja Ala-Laurinaho, Marika Lehtola & Minna Savinainen
Työterveyslaitos

Asiasanat: työhyvinvointi, metsätalous, ohjelma, verkosto, kehittämishankkeet

Metsätalouden työhyvinvointiohjelman tavoitteena on parantaa metsäalan toimijoiden työhyvinvointia tukemalla metsätalouden yrityksiin ja organisaatioihin suunnattuja kehittämishankkeita. Ohjelma tarjoaa foorumin verkostoitua tutkijoiden, kehittäjien ja alan yritysten ja organisaatioiden kesken, esitellä tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä levittää alalle hyviä toimintakäytäntöjä ja terveellisiä ja turvallisia teknisiä ratkaisuja. Työhyvinvointi määritellään ohjelmassa laajasti: työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Työhyvinvointia edistävä työ on myös tuottavaa työtä: mielekäs työ aikaansaa sitoutumista ja oman osaamisen ja luovuuden käyttöä työssä, ja hyvin suunnitellut, ihmisen ominaisuudet huomioonottavat turvalliset ja terveelliset prosessit lisäävät toiminnan ja tuotannon sujuvuutta. Esitutkimuksen perusteella metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisen aihepiirit koottiin neljäksi pääteemaksi: 1) Työhyvinvointi muutoksissa, 2) Metsätalouden tulevaisuuden työ ja osaamisen kehittäminen, 3) Työterveyshuolto metsätaloudessa sekä 4) Työhyvinvoinnin mittarit metsätaloudessa. Metsämiesten säätiö rahoittaa ohjelmaa 300 000 eurolla vuosittain vuoteen 2016 saakka. Vuonna 2012 ohjelmassa käynnistettiin 10 työhyvinvoinnin kehittämishanketta. Näissä kehittämishankkeissa kohderyhmiä ovat toimihenkilöt ja asiantuntijat, metsäkone- ja kuljetusyrittäjät, metsäkoneenkuljettajat ja metsurit sekä työterveyshuollot. Alan työhyvinvoinnin haasteita niissä tarkastellaan niin yksilön kuin alan organisaatioiden ja prosessien muutoksen näkökulmista. Myös työterveyshuollon mahdollisuudet tukea työhyvinvoinnin edistämistä ovat aiheena. Ohjelmaan kutsutaan mukaan kaikkia metsätalouden työhyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneita tahoja, niin alan yrityksiä ja organisaatioita, työhyvinvoinnin ja toiminnan kehittäjiä kuin työelämän tutkijoita. Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa koordinoi Työterveyslaitos. Lisätietoja: Tämä posteri esittelee Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa ja millaisia verkostoja ja foorumeita siinä toimii, sekä miten työelämän kehittäjät ja tutkijat voivat osallistua ohjelmaan. Ohjelmaa koordinoi Työterveyslaitos, ja toteuttajina siihen osallistuu myös mm. useita ammattikorkeakouluja.¨