Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Posterinäyttely

Posterit järjestetään ryhmiin teemoittain ja ne ovat esillä torstaina ja perjantaina 8.–9.11.2012 Tampereen yliopiston päärakennuksen yläaulassa, juhlasalin edessä. Posterin tekijöille on varattu ohjelmaan erillinen aika esitellä työtään vapaamuotoisesti.

Posterikutsu ja lisätietoja

 

Valitse listasta posteri, josta haluat tarkemman kuvauksen.

 


Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma – Dinno

Sirpa Syvänen (1), Kaija Loppela (2) & Kati Tikkamäki (1)
1) Tampereen yliopisto & 2) Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Asiasanat: Dialoginen johtaminen ja kehittäminen, luovuus, innovatiivisuus, oppiminen ja uudistuminen, toimintatutkimus, kestävä työelämä, työelämän laatu

Dialoginen johtaminen – avain luovuuteen ja innovaatioihin?

Suomalaisen työelämän monet kielteiset ilmiöt ovat saaneet tutkijat pohtimaan, voitaisiinko työoloja parantaa dialogisen eli keskustelevan, kuuntelevan, luottamukseen perustuvan, yhteistoiminnallisen ja arvostavan johtamisen avulla. Asiaa selvitetään tutkimalla valtion, kuntien, seurakuntien ja yksityisten organisaatioiden työyhteisöjä muun muassa Etelä-Pohjanmaalla, Helsingissä, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Savossa ja Tampereella. Dialogisen johtamisen tutkimusohjelmaa Dinno tutkimusohjelma, (www.dinno.fi) koordinoi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Tutkimusohjelman toteuttavat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Työterveyslaitos. Tekes rahoittaa 3-vuotista tutkimusohjelmaa 650 000 eurolla. Tutkimusohjelmassa paikannetaan ja kehitetään luovuuden ja innovatiivisuuden edellytyksiä, esteitä ja edistäjiä dialogisen johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa edistetään henkilöstön aloitteellisuutta, luovuutta ja innovatiivisuutta, koko henkilöstön oppimista ja osaamisen kehittymistä ja niitä tukevia johtamis- ja organisoitumistapoja. Dialoginen johtajuus sisältää keinot tarttua ja ratkaista monenlaisia työelämän ongelmia. Silloin on mahdollista saada myös työpahoinvointi ja sairauspoissaolot vähenemään ja ihmiset jaksamaan paremmin pidemmälle työurallaan. Tutkimuksen taustalla ovat eri tahoilta raportoidut suomalaisen työelämän kielteiset ilmiöt: Kiristyvä kilpailu ja voimavarojen niukkuus ovat aiheuttaneet suuntautumisen toimintojen tehostamiseen, kustannusten karsimiseen ja saneerauksiin sen sijaan, että olisi etsitty uusia toimintamuotoja ja kasvumahdollisuuksia. Julkissektorin mekaaniset säästö- ja tehostamistoimet sekä tuottavuusohjelmat ovat johtaneet henkilöstön työpaineiden ja kuormituksen kasvuun. Nuoret ja määräaikaiset sitoutuvat heikosti työhön, yli 55-vuotiaat eivät koe työtä yhtä mielekkääksi kuin ennen. Työperäinen masennus on lisääntynyt. Yksilökeskeisyys ja omien etujen maksimointi näyttää myös lisääntyneen, on ongelmia työmoraalin kanssa sekä työhön sitoutuminen on heikentynyt ja kiusaaminen lisääntynyt. Tutkimusohjelmaan sitoutuneet organisaatiot ja yhteistyötahot, kuten työnantaja- ja ammattijärjestöt sekä koulutusorganisaatiot, muodostavat avoimen innovaatioympäristön, jonka keskuudessa tutkimuksen tuottamia uusia toimintamalleja jaetaan ja kehitetään edelleen. Dinno tutkimusohjelman tavoitteena on luoda kansallinen dialogisen johtamisen viitekehys. Ohjelma edistää innovatiivisuutta ja kestävää työelämää ja tukee samalla pyrkimyksiä suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.