Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Tervetuloa Työelämän tutkimuspäiville!

Yhdeksännet Työelämän tutkimuspäivät pidetään kaksipäiväisinä 8.-9.11.2012.

Työelämän tutkimuspäivät ovat Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen tutkijoiden ideoima ja vuonna 2004 ensimmäistä kertaa organisoima tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Tampereella. Tapahtumalla pyritään lisäämään työelämän tutkimuksen näkyvyyttä ja edistämään työelämän tutkimuksen kehitystä muun muassa edesauttamalla tutkijoiden verkostoitumista ja suomalaisen työelämän tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen.


Teema: Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä

Suomalainen työ ja työelämä ovat monin tavoin sidoksissa maailman talouteen. Globaali kilpailu ja kansainväliset finanssikriisit säteilevät vaikutuksia, joihin on vastattava. Voisiko Suomi olla paitsi vastaaja ja reagoija, myös työelämäasioiden mallimaa? Työelämän tutkimuspäivien teemaksi on valittu Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Huomio halutaan kiinnittää yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseen ja kysytään, miten tämä voidaan tehdä kestävällä tavalla. Millaisia mittareita voidaan tai pitäisi käyttää taloudellisten mittareiden ohella arvioitaessa kestävyyttä pitkällä tähtäimellä yhteiskunnan, yritysten ja organisaatioiden tasolla? Talouden kysymysten rinnalla ja niihin kietoutuneena ikärakenteen kehitys on suuri haaste työelämälle. Työpaikoilla eri osapuolet kaipaavat lisää joustavuutta, mutta kenen mukaan joustetaan? Minkälaista ajattelua ja toimintatapoja tarvittaisiin, jotta eri- ikäiset ja moninaiset sukupolvet voitaisiin nähdä voimavarana?

Työelämän tutkimuspäivillä pohditaan, miten työelämän tutkimuksen keinoin voidaan lähestyä työelämän ajankohtaisia haasteita ja mitä annettavaa tutkimuksella on niiden hahmottamiseen ja ratkaisemiseen. Päivillä pohditaan muun muassa, miten suomalainen työntekijä selviytyy maailman myllerryksissä ja tuottavuuden ja kestävyyden ristipaineissa? Taloudelliset mittarit eivät ole yksinään riittäviä kestävän työelämän arvioimiseen pitkällä tähtäimellä. Huomio halutaan kohdistaa siihen, miten työelämän laatua ja kestävyyttä voidaan ennustaa ja arvioida. Miten työelämää kehitetään kestävämpään suuntaan? Kenen työura on kestävällä pohjalla? Miten pitkälle ja kenelle työura(a) ylipäänsä riittää?


Kiitos Työelämän tutkimuspäiville 2011 osallistuneille!

Ajankohtaista

12.03.2012 Kutsu: Ehdota työryhmää ja tule työryhmäkoordinaattoriksi (pdf) e-lomakkeella (tulossa)
22.02.2012 Teema lisätty
22.02.2012 Uudet sivut avattu - sisältöä täydennetään
Arkistosta löytyvät edellisten vuosien sivustot
<< Näytä/piilota vanhat ilmoitukset >>
 
Lisätietoja:
Hanna Ylöstalo   Marjukka Virkajärvi
ohjausryhmän puheenjohtaja
tyoelaman.tutkimuspaivat(at)uta.fi
konferenssikoordinaattori