Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät

Ohjeita työryhmäkoordinaattoreille

Sähköpostilista

Työryhmäkoordinaattoreita varten on perustettu oma sähköpostilista wrdkoordinaattorit(at)uta.fi, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Listalle lähetetty viesti tulee kaikille koordinaattoreille sekä konferenssikoordinaattorille. Tiedotteet löytyvät myös alla olevista linkeistä.

Tiedustelut

Tutkimuspäiviä koskevia kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää myös konferenssikoordinaattorille osoitteeseen tyoelaman.tutkimuspaivat(at)uta.fi.

Ilmoittautuminen

Myös työryhmäkoordinaattoreiden tulee ilmoittautua tutkimuspäiville ilmoittautumislomakkeella (kts. Ilmoittautuminen)

Konferenssimaksut

Osallistuminen tutkimuspäiville on työryhmäkoordinaattoreille maksuton. Illanvieton illalliskortti on kuitenkin omakustanteinen.

Työryhmien perustaminen ja sijoittaminen

Työryhmä perustetaan, mikäli siihen saapuu vähintään 4 hyväksyttävää abstraktiehdotusta. Ohjausryhmä sijoittaa työryhmät hyväksyttyjen ehdotusten lukumäärän perusteella yhdelle päivälle (torstaille tai perjantaille) tai molemmille päiville.

Esitelmien arviointi ja konferenssijulkaisu

Sikäli kun työryhmäesitelmä/konferenssipaperi soveltuu julkaistavaksi artikkelina tutkimuspäivien jälkeen toimitettavassa Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisusarjan numerossa 3/2012, tekijä voi tarjota sitä arvioitavaksi referee-käytännön mukaisesti. Arvioitavan artikkelin käsikirjoitus on toimitettava e-lomakkeella viimeistään maanantaina 17.10.2011. Työryhmäkoordinaattorit toimivat arvioijina. Arvioinnista ei makseta palkkiota.

Referee-menettely


Tiivistelmä aikataulusta

  viimeistään
Ilmoittautuminen Työelämän tutkimuspäiville 09.09.–10.10.2011
Jälki-ilmoittautuminen korotetulla osallistumismaksulla 11.10.–27.10.2011
Abstraktit lähetetään e-lomakkeella konferenssikoordinaattorille 31.08.2011
Konferenssikoordinaattori lähettää abstraktit työryhmäkoordinaattor(e)ille 02.09.2011
Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat hyväksymisestä/hylkäämisestä e-lomakkeella (linkki lomakkeeseen lähetetään sähköpostitse).
Ehdotusten arviointiaikaa on pidennetty - tieto hyväksymisestä lähetetään mahdollisimman pian arvioinnin jälkeen.
07.09.2011
Työryhmäkoordinaattori(e)n laatima työryhmän viimeistelty ohjelma ja esitelmien esitysjärjestys konferenssikoordinaattorille konferenssin verkkosivuja ja ohjelmavihkoa varten 12.09.2011
Abstraktit sekä työryhmän ohjelma ja esitysjärjestys verkkosivuille 14.09.2011
Työryhmissä esitettävät konferenssipaperit lähetetään työryhmäkoordinaattor(e)ille. 17.10.2011
Esitelmään pohjautuvaa artikkelia konferenssijulkaisuun tarjoava lähettää artikkelin käsikirjoituksen e-lomakkeella. Työryhmäkoordinaattori(t) arvioivat artikkelien käsikirjoitukset referee-käytännön mukaisesti. Myös työryhmäkoordinaattorien itsensä kirjoittamat paperit, joita he mahdollisesti haluavat tarjota julkaistavaksi, tulee toimittaa samalla pyydetyllä e-lomakkeella. 17.10.2011
Arvioija ilmoittaa e-lomakkeella artikkelien käsikirjoitusten arvioinnin tuloksen. 11.11.2011
Artikkelin kirjoittajat lähettävät arvioidut ja viimeistellyt artikkelien käsikirjoitukset konferenssikoordinaattorille e-lomakkeella. 15.12.2011
Työryhmäkoordinaattori(t) lähettävät tiiviin kuvauksen (maks. 500 sanaa) työryhmänsä annista Työelämän tutkimus -lehden päätoimittajalle (Mia Hakovirta, mia.hakovirta(at)utu.fi). HUOM! Aikarajaa on pidennetty. 15.01.2012
Työryhmäkertomukset julkaistaan Työelämän tutkimuslehden numerossa 1 / 2012 otsikolla Työelämän tutkimuspäivien satoa vuoden 2012
alussa
Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3 / 2012 julkaistaan vuoden 2012 keväällä