Tampereen yliopisto  
Työelämän tutkimuspäivät
In English

Teema: "Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa"

Vuonna 2011 olemme valinneet näkökulmaksi suomalaisen työelämän tarkastelun eurooppalaisessa kontekstissa. Miltä esimerkiksi suomalainen työelämän laatu, työssä jaksaminen/jatkaminen, yritysstrategiat ja työvoiman käyttö tai työelämän kehittämis- ja työllisyyspolitiikka näyttävät eurooppalaisessa vertailussa? Mitä tekemistä näillä asioilla on viime vuosien kansainvälisestä talouskriisistä selviytymisen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kanssa?

Mitä sanoisimme kansallisen ja eurooppalaisen työelämän tutkimuksen yhtymäkohdista ja eroavaisuuksista? Mitä opittavaa kansallisella tutkimuksella olisi eurooppalaisesta työelämän tutkimuksesta ja millaisia vertailuja tarvitaan? Mikä työelämässä ja sen tutkimuksessa on eurooppalaista ja miten Suomi ja muut Pohjoismaat asettuvat tähän kontekstiin?

Työryhmissä ja esitelmissä käsitellään luonnollisesti työelämää ja sen tutkimusta monipuolisesti myös kansallisesta näkökulmasta, mutta kannustamme kansainvälisen näkökulman huomioon ottamista.