Työelämän tutkimuspäivät Tampereella 6.-7.10.2006

Tervetuloa Työelämän tutkimuspäiville!

Neljännet Työelämän tutkimuspäivät pidetään kaksipäiväisinä 8.-9.11.2007. Tutkimuspäivien ohjelma koostuu mm. esitelmistä, paneeleista, työryhmätyöskentelystä sekä posterinäyttelystä. Päivillä pohditaan erityisesti työelämän muutosta ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Työelämän tutkimuspäivät ovat Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen nuorten tutkijoiden ideoima ja vuonna 2004 ensimmäistä kertaa organisoima tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Tampereella. Tapahtumalla pyritään lisäämään työelämän tutkimuksen näkyvyyttä ja edistämään työelämän tutkimuksen kehitystä muun muassa edesauttamalla tutkijoiden verkostoitumista ja suomalaisen työelämän tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen.

Ajankohtaista

  23.11.2007 Konferenssipapereista työstetyt artikkelit ovat tervetulleita Työelämän tutkimus -lehteen normaalin referee-käytännön mukaan. Lisätietoja päätoimittaja Pasi Pyöriältä, etunimi.sukunimi@uta.fi
  22.11.2007 Juhani Kirjosen esitelmän diat (lisätty)
  21.11.2007 Professori David A. Buchananin esitelmän diat (lisätty)
  12.11.2007 Tutkimuspäivien palautelomake verkossa (lisätty)
  2.11.2007 Työryhmäkertomusten palautuspäivämäärää pidennetty (päivitetty)
     
     
KIITOS OSALLISTUMISESTA JA TERVETULOA TYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVILLE 13.-14.11.2008!
     
Lisätietoja: Anu Järvensivu Marjukka Virkajärvi
    Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Järjestelytoimikunnan sihteeri
    etunimi.sukunimi@uta.fi etunimi.sukunimi@uta.fi
     
Työelämän tutkimuskeskus
Työelämän tutkimuskeskus
Tampereen yliopisto
Työelämän tutkimusyhdistys ry
Työelämän tutkimusyhdistys ry

Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto, 03 3551 7021
Pj. Tapio Bergholm, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, 050 547 2771

Päivitetty
Työsuojelurahasto  
  Työsuojelurahasto