Säännöt

1. Keskuksen tavoitteet

Trivium, antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus on 10.10.2006 perustettu monitieteinen verkosto.

Keskuksen tarkoitus on tukea vanhemman ajan tutkimusta, vahvistaa Tampereen yliopiston sisäisiä verkostoja alan tutkimuksessa ja opetuksessa sekä luoda ja helpottaa suhteita Tampereen yliopiston ulkopuolelle. Trivium tukee alan tutkijoita jatko-opiskelijoista tohtoritutkijoihin suunnittelemalla ja luomalla projekteja. Tutkimuskeskus toimii verkostoperiaatteella.

2. Jäsenistö

Triviumin jäseniksi voivat hakea kaikki Tampereen yliopiston tai Tampereen yliopistoon yhteistyösuhteessa olevat tutkijat ja opettajat, joiden tutkimuskohde tai mielenkiinto kohdistuu vanhempiin aikoihin antiikista noin 1600-luvun puoliväliin tai ajanjakson jälkivaikutukseen. Uusien jäsenien hyväksymisestä päättää johtokunta. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää Triviumin sihteerille (sari.katajala@uta.fi).

3. Keskuksen toimihenkilöt ja kokoukset

Trivium valitsee vuosittain syksyllä pidettävässä yleiskokouksessa 6-8 -jäsenisen johtokunnan. Johtokunta valitaan kahden vuoden toimikaudeksi niin, että puolet johtokunnasta on vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Kokouskutsut tulee lähettää vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yliopiston tiedotuksen kautta, keskuksen verkkosivuilla (www.uta.fi/trivium) sekä jäsenistön sähköpostilistalla. Yleiskokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja keskustellaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

4. Toimikunnat ja ulkomaiset asiantuntijat

Johtokunta voi tarpeen mukaan perustaa erillisiä toimikuntia, joihin voidaan kutsua jäseniksi muita kuin keskuksen jäseniä.

Keskuksen jäsenistöön kuuluu myös Tampereen yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka toimivat neuvonantajina ja yhteistyökumppaneina. Asiantuntijoiden valinnasta päättää johtokunta ja heidät valitaan kutsumenettelyllä.

© Trivium - Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies
Webdesign: Jenni Kuuliala