Home
Introduction
Events
Researchers
Projects
Board
Blog

Passages from Antiquity to the Middle Ages
Hagiographica Septentrionalia


suomeksi


In Co-operation

Carmen
Fidem
Glossa ry.
The Classical Association of Finland
The Finnish Historical Society
TUCEMEMS


Researchers

The latest publications of the researchers of Trivium are downloadable here.

Members (in alphabetical order)

Leena Ellittä
Jan Forsman
Leila Haaparanta
Antti Hannunen
Jussi Hanska
Mikko Heikkilä
Tuula Hockman
Jaakko Hämeen-Anttila
Miia Ijäs
Sanna Joska
Sini Kangas
Arja Karivieri
Sari Katajala-Peltomaa
Aino Katermaa
Aleksandr Koptev
Ulla Koskinen
Christian Krötzl
Johanna Kuokkala
Jenni Kuuliala
Christian Laes
Marko Lamberg
Jenni Lares
Tuula Latva-Karjanmaa
Riikka Miettinen
Tiina Miettinen
Katariina Mustakallio
Pia Mustonen
Jyrki Nissi
Arja Nurmi
Antti Oikarinen
Maija Ojala
Päivi Pahta
Jaakkojuhani Peltonen
Mikko Pentti
Saku Pihko
Ghislaine van der Ploeg
Elina Pyy
Jussi Rantala
Tapio Salminen
Liisa Savunen
Outi Sihvonen
Miikka Tamminen
Raisa Toivo
Jukka Tuominen
Jukka Tyrkkö
Lauri Uusitalo
Ella Viitaniemi
Ville Vuolanto

© Trivium - Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies
Webdesign: Jenni Kuuliala