TOY Tiedotusopillinen yhdistys

Yhdistyksen toiminta

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n tehtävänä on edistää joukkoviestinnän ja median tutkimusta sekä tehdä sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Yhdistys pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkijoihin, järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin. Se seuraa maan viestintäoloja, alan tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa sekä osallistuu aktiivisesti julkisuudessa aiheesta käytävään keskusteluun. Keskeisiksi katsomiaan teemoja yhdistys tuo mukaan keskusteluun konferenssien kautta.

Julkaisut

Yhdistys julkaisee Media & Viestintä -lehteä (ent. Tiedotustutkimus) yhdessä Nordicomin kanssa. Media & Viestintä käsittelee laajasti mediakentän ja viestinnän ilmiöitä. Lehdessä esitellään sekä koti- että ulkomaista viestintään liittyvää tutkimusta ja keskustelua. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden alussa julkaistaan lisäksi yhdessä Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETin kanssa Journalismikritiikin vuosikirja, joka tarkastelee kriittisesti edellisen vuoden mediasatoa. 

Media & Viestinnän / Tiedotustutkimuksen irtonumeromyynnistä huolehtivat yhdistyksen sihteeri, Akateeminen kirjakauppa, Tiedekirja ja Granum-virtuaalikirjakauppa. Normaalin irtonumeron hinta on 10 euroa ja erikoisnumeroiden, kuten Journalismikritiikin vuosikirjan, hinta on 12 euroa. Vanhoja numeroita myydään 4 euron hintaan.

Seminaarit

Vuonna 2014 yhdistys järjestää Mediatutkimuksen päivät yhdessä Vaasan yliopiston Viestintätieteiden oppiaineen kanssa. Mediatutkimuksen päivät järjestetään 4.-5.4.2014. Vuonna 2011 yhdistys järjesti Mediatutkimuksen päivät yhdessä Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineen kanssa.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön muiden maiden tutkijoiden yhdistysten kanssa. Yhdistys on myös jäsen kansainvälisessä media- ja joukkoviestintätutkimuksen yhdistyksessä IAMCR:ssä sekä eurooppalaisessa viestinnän tutkimuksen ja opetuksen yhdistyksessä ECREA:ssa.  

Lisäksi yhdistys edistää yhteistyötä Baltian maiden ja Venäjän joukkoviestinnän tutkijoiden kanssa. Media & viestintä -lehti lähetetään Petroskoin yliopiston suomen kielen laitokselle sekä Tarton yliopiston viestinnän ja journalismin laitoksille.

Tieteellinen yhteistyö

Yhdistys kuuluu Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan, jonka kautta Mevi ry tekee yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa. Yhdistys järjestää Viestinnän tutkimuksen päiviä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys on Kultti ry:n eli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton sekä Tiedekustantajien liiton jäsen. Yhdistys tekee yhteistyötä myös pohjoismaisen tiedotustutkimuksen tietopalvelun Nordicomin kanssa.

Media & Viestintä -lehti on julkaisuvaihdossa useiden tieteellisten aikakauslehtien kanssa. Julkaisuvaihdossa ovat mukana Kulttuurintutkimus, Lähikuva, niin & näin, Oikeus, Nuorisotutkimus, Politiikka-lehti, Sosiologia, Tieteessä tapahtuu, Voima, Yhdyskuntasuunnittelu ja Yhteiskuntapolitiikka.

Jäsenistö

Yhdistyksessä on noin 500 jäsentä, joista suurin osa on Suomessa. Jäsenmäärän ylläpitämiseksi yhdistys tekee aktiivista työtä, ja yhdistyksen haasteena on saada opiskelijat pysymään jäseninä vielä valmistumisensa jälkeen. Yhdistys pyrkii jatkuvasti tiivistämään opiskelijayhteistyötään ja kehittämään aktiivisesti yhteyksiä alan ammattilaisiin. Yhdistyksellä on muun muassa opiskelijayhdyshenkilöt viestinnän alan opiskelijajärjestöissä Helsingin, Vaasan, Jyväskylän, Turun ja Tampereen yliopistoista.  

 

 

 

TOY Tiedotusopillinen yhdistys
Muokkaa