Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Artikkeli

Essee

Katsaus

Referaatti

Kriittinen eli kommentoitu referaatti

Pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt

Raportti

Työselostus

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Tieteellisen tekstin lajit

Tekstilajit eli genret pohjautuvat erilaisiin viestintätilanteisiin ja niiden tavoitteisiin sekä tehtäviin. Tekstilajit ovat usein lajityyppinsä prototyyppisiä tekstejä. Prototyyppisillä teksteillä tarkoitetaan tässä sellaisia tekstejä, joissa on kaikki olennaiset tietyn tekstilajin piirteet, siis tekstilajien ihannetapauksia.

Asiatekstien tekstilajeja ovat esimerkiksi tuoteseloste ja uutinen, kaunokirjallisten tekstien lajeja puolestaan esimerkiksi runo ja novelli. Myös tieteellisissä teksteissä voidaan erottaa erilaisia tekstilajeja, kuten artikkeli, essee, katsaus, referaatti, kriittinen eli kommentoitu referaatti, pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt, raportti ja työselostus.

Tekstilajin eli genren käsitteestä saa lisätietoa esimerkiksi näistä lähteistä:

  • Pääkkönen, Irmeli - Varis, Markku: Kriittinen lukutaito. Finn Lectura. Helsinki 2000. S. 37 - 43.
  • Saukkonen, Pauli: Maailman hahmottaminen teksteinä. Tekstirakenteen ja tekstilajien teoriaa ja analyysia. Yliopistopaino. Helsinki 2001. S. 144 - 145.
  • Tieteellisestä tekstistä ja tieteellisestä kirjoittamisesta saa tietoa esimerkiksi Minna-Riitta Luukan artikkelista Mikä tekee tekstistä tieteellisen. Teoksessa Tieteellinen kirjoittaminen. Toimittaneet Merja Kinnunen ja Olli Löytty. Vastapaino. Tampere 2002. S. 13 - 28.