Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Kielenhuollon ja kirjoittamisen linkkejä

Tekstintekijän työkaluja

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Kielenhuollon ja kirjoittamisen linkkejä


http://graduttaja.joensuu.fi/index.php

Joensuun yliopiston gradusivusto, johon on kerätty tietoa pro gradu -tutkielman ja tutkimuksen tekemisestä. Sivusto tarjoaa materiaalia tutkimuksen ideointivaiheesta viimeistelyvaiheeseen. Gradusivustosta voi poimia myös vinkkejä aineiston analysoimiseen ja synteesin tekemiseen teoriasta ja aineistosta. Laajat kirjallisuus- ja linkkilistat.


http://www.internetix.ofw.fi/opinnot/
opintojaksot/8kieletkirjallisuus/
aidinkieli/kielenhuolto/index.htm

Oppimisympäristö, josta löytyy tietoa kirjoitusprosessista, erilaisista teksteistä, kielenhuollosta sekä tyylistä.


http://www.kielikello.fi

Verkko-Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, joka täydentää painettua Kielikello-lehteä. Lehden lukeminen vaatii maksullisen käyttäjätunnuksen, jonka saa Internet-osoitteesta www.kielikello.fi/tilaus.html tai Stellatum Oy:n tilaajapalvelusta, numerosta (03) 225 1948.


http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/
kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen sivusto, josta löytyy verkkokurssilla käytettyä kirjoitusviestinnän materiaalia tueksi erityyppisten tekstien kirjoittamiseen. Mukana on ohjeita niin tiedottavien, vaikuttavien kuin fiktiivistenkin tekstien kirjoittajille.


http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/
hakemistot/index.html

Virittäjä on tieteellinen aikakauslehti, joka esittelee suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta. Osoitteen hakemistoista voi etsiä asiasanan, kirjoittajan nimen tai vapaasanahaun avulla materiaalia esimerkiksi kielenhuollon periaatteista, yhdyssanojen oikeinkirjoituksesta jne.


www.kotus.fi

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivut, materiaalia kielenhuollosta, testejä pilkun käytöstä ja nimien oikeinkirjoituksesta ym. Helppokäyttöisessä muodossa tietoa esimerkiksi kesken kirjoittamisen tarkistettavaksi.


http://www.solki.jyu.fi/kielistakiinni/#

Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sivut, joilta löytyy tietoa kielestä ja kielenoppimisesta. Sivuilla on myös linkkilistoja sekä kommentoituja kirjallisuuslistoja niin kielestä yleisesti kiinnostuneille kuin tutkijoillekin.


http://www.tsk.fi/fi/ti/sanoo.html

Artikkeli, joka käsittelee termien muodostamista sekä termisuositusten antamista Tekniikan Sanastokeskuksessa.


http://www.uta.fi/opiskelu/
itseopiskelu/#gradu

Tampereen yliopiston gradusivusto. Sivusto yhdistelee eri tiedekuntien ja laitosten pro gradu - aiheista materiaalia. Sivuston linkeistä löytää tietoa esimerkiksi kirjoittamisprosessista, asiatyylisestä tieteellisestä tekstistä, erilaisista tieteellisen tekstin lajeista sekä opponenttina toimimisesta.

Suosittelemme erityisesti Hoitotieteen laitoksen kirjoittamisaiheista sivustoa Tuumasta tekstiksi osoitteessa
http://www.uta.fi/laitokset/hoito/
wwwoppimateriaali/index.html
.


http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/kirjoitt.htm

Tampereen yliopiston avoimen yliopiston verkkotutor, materiaali- ja testipaketti kirjoittamisprosessista ja prosessikirjoittamisesta. Materiaalissa yhdistyvät teoreettinen tieto ja käytännön sovellukset. Testeistä kannattaa tehdä esimerkiksi oppimisstrategia- ja oppijana kehittyminen -testit.