Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Kielenhuollon ja kirjoittamisen linkkejä

Tekstintekijän työkaluja

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Tietoa kielestä

Jos olet unohtanut kieliopin keskeisiä käsitteitä tai jos tahdot kerrata kieliopin eri osa-alueita, tutustu seuraaviin materiaaleihin sanaluokista, pronominien käytöstä, johdosten merkityksestä ja käytöstä, verbimuodoista, maiden nimien taivuttamisesta ja lähisanojen merkityseroista. www.kotus.fi

Pääset tutustumaan materiaaliin aihepiireittäin valitsemalla suoraan avautuvalta pääsivulta linkin Muuta ajankohtaista ja sen jälkeen Tietoa kielestä -otsikon alta linkin Kieli-ikkunat.

1) Sanaluokat

Joskus tulee tarve pohtia, mihin sanaluokkaan jokin sana kuuluu. Tästä löydät aihetta käsittelevän tekstin ohjeineen.

Avaa Kieli-ikkunoista Vaaniva tiikerihai (13.1.2004). Riitta Eronen kirjoittaa sanaluokkien selvittämisestä ja antaa esimerkkejä ilmauksista, jotka voivat edustaa useita sanaluokkia.

2) Pronominien käyttö

Pronominin valinta voi tuottaa päänvaivaa. Jos pohdiskelet pronominikysymyksiä, kannattaa tutustua oheiseen kirjoitukseen.

Avaa Kieli-ikkunoista Se vai he? (2.3.2004). Maija Länsimäki käsittelee pronomineja se ja hän ja antaa ohjeita siitä, millaisiin ilmauksiin pronomineilla voi viitata luontevasti.

Hiukan edellistä vanhempi kirjoitus liittyy myös se -pronominin viittaussuhteisiin. Avaa Kieli-ikkunoista Mikä se? (18.3.2003). Maija Länsimäki selvittelee pronominin viittaussuhteita runsaan esimerkkiaineiston avulla.

Muuta lähdemateriaalia:

Katariina Iisa Hannu Oittinen Aino Piehl: Kielenhuollon käsikirja. Uudistetun ja päivitetyn laitoksen 1. painos. (5., laajennettu ja muutettu painos.). Yrityskirjat Oy. Helsinki 2002.

3) Johdosten merkitys ja käyttö

Johdostyypeillä on erilaisia merkitysvivahteita, ja johdoksia käyttämällä tekstiinsä voi saada lisää sujuvuutta tai kankeutta. Aiheeseen pureutuu seuraava teksti suosituksineen.

Avaa Kieli-ikkunoista Pallollisen pelin pelillinen hallinta (10.2.2004). Taru Kolehmainen selvittää -llinen -adjektiivijohdoksen merkitystä ja käyttöä.

4) Verbimuodot

Verbityyppi kontaten kotiin on yleistynyt asiateksteissä. Ilmaus (kieliopilliselta nimeltään toisen infinitiivin instruktiivi) liittyy tekemisen tapaan ja tekemisen samanaikaisuuteen muun toiminnan kanssa. Elleivät nämä piirteet täyty, ilmaus on virheellinen.

Avaa Kieli-ikkunoista Kontaten kotiin (8.11.2003). Maija Länsimäki valaisee tekemisen tapaan liittyvää verbityyppiä esimerkein ja suosituksin.

Muuta lähdemateriaalia:

Katariina Iisa Hannu Oittinen Aino Piehl: Kielenhuollon käsikirja. Uudistetun ja päivitetyn laitoksen 1. painos. (5., laajennettu ja muutettu painos.). Yrityskirjat Oy. Helsinki 2002.

Terho Itkonen: Uusi kieliopas. Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. Tammi. Helsinki 2000.

5) Maiden nimien taivuttaminen

Maiden nimien taivuttaminen voi joissakin tapauksissa vaatia pientä pohdintaa. Oheinen teksti liittyy tähän aihepiiriin.

Avaa Kieli-ikkunoista Hyvää matkaa Thaimaahan! (28.5.2002). Salli Kankaanpää käsittelee Thaimaa-nimen oikeaa taivutusta ja antaa esimerkkejä muistakin maiden nimistä.

Muuta lähdemateriaalia:

Katariina Iisa Hannu Oittinen Aino Piehl: Kielenhuollon käsikirja. Uudistetun ja päivitetyn laitoksen 1. painos. (5., laajennettu ja muutettu painos.). Yrityskirjat Oy. Helsinki 2002.

6) Lähisanojen merkityserot

Jotkin suomen kielen sanat ovat hyvin samanlaisia kirjoitusasultaan. Näillä ns. lähisanoilla on kuitenkin merkityseroja, ja yksi esimerkki tähän ryhmään kuuluvista ilmauksista on sanapari viimeisin viimeinen. Tarkista sanaparin merkityserot oheisesta tekstistä.

Avaa Kieli-ikkunoista Viimeisin vai viimeinen sana? (23.4.2002). Riitta Eronen kirjoittaa ilmausten viime, viimeinen ja viimeisin merkityksistä ja antaa esimerkkejä siitä, miten sanat voitaisiin pulmatilanteissa korvata toisella ilmauksella.

Muuta lähdemateriaalia:

Katariina Iisa Hannu Oittinen Aino Piehl: Kielenhuollon käsikirja. Uudistetun ja päivitetyn laitoksen 1. painos. (5., laajennettu ja muutettu painos.). Yrityskirjat Oy. Helsinki 2002.