Etusivu

Kirjoittajan
itsearviointi

Kirjoittamisprosessi

Tutkimus- ja
ajatteluprosessi

Tieteellisen tekstin
lajit

Kirjoittamisongelmien
syitä

Kirjallisuutta ja linkkejä

Tieteellisten tekstien
popularisointi

Palautteenantajan
muistilista

 


Materiaalin esittely

Mitä oppimateriaalia on tarjolla?

Näiltä sivuilta löytyy tällä hetkellä materiaalia seuraavista teemoista:

  • kirjoittajan itsearviointi
  • kirjoittamisprosessi
  • tutkimus- ja ajatteluprosessi
  • tieteellisen tekstin lajit
  • kielenhuolto
  • kirjoittamisongelmien syitä
  • kirjallisuutta ja linkkejä
  • tieteellisten tekstien popularisointi eli yleistajuistaminen
  • palautteenantajan muistilista.

Miksi verkkomateriaali on laadittu?

Materiaali on tarkoitettu Tieteellinen kirjoittaminen (2 ov) ja Suomen kieli (1 ov) -kurssien tueksi sekä itseopiskelumateriaaliksi. Sivuilla oleva aineisto pohjautuu äidinkielen lukio-opintoihin tai vastaaviin tietoihin ja auttaa syventämään niitä.