Tampereen yliopisto
YHTIS - Yhteiskuntatietelijöiden työllistyminen tietoyhteiskunnassaYHTIS - Yhteiskuntatietelijöiden työllistyminen tietoyhteiskunnassa

 


Etusivu
Esittely
Koulutukset
Tapahtumat
Selvitys- ja kehitystyö
Työllistymistietoa
Yhteistyötahot
ePortfolio
Yhteystiedot
etusivu / ePortfolio

ePortfolio

ePortfolion käsikirja opettajille
ePortfolion käsikirja opiskelijoille

Mikä on ePortfolio?

Portfolio on opiskelijan henkilökohtainen opiskelun dokumentoinnin sekä oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Sähköinen portfolio muodostuu opintojen sisältöä, työharjoittelua sekä opinto- ja työnäytteitä sisältävistä osista. ePortfolio on digitaalinen työkansio, jonka luominen ja ylläpitäminen tapahtuu tietoverkon avulla.

Miksi sähköinen portfolio?

ePortfolion tekeminen ja tiedostojen hallinta ja käsittely on helppoa, mikä voi tuoda ePortfoliolle pitkäikäisyyttä ja siten laajemman kuvan opiskelijan oppimisesta ja kehittymisestä. ePortfoliosta voi näyttää vain ne osat, jotka kulloinkin ovat oleellisia tai joiden haluaa näkyvän julkisesti. Se voi sisältää tekstin ohella kuvia, tiedostoja multimediaa tai vaikkapa ohjelmia. ePortfolion julkisia osia voidaan jakaa laajalti verkon välityksellä eli se on saatavilla myös esim. työnantajille ja opettajille.

Mihin ePortfoliota tarvitaan?

ePortfoliota tarvitaan opiskelijan itseohjautuvuuden, opintotavoitteiden sekä omien taitojen itsearvioinnin kehittämiseen ja niiden tukemiseen. ePortfoliota voidaan käyttää HOPSin tukena opintojen ohjaamisen, suunnittelun ja dokumentoinnin parantamiseen ja niiden seurantaan. ePortfolion avulla voidaan osoittaa taitojen, ansioiden, asi-antuntijuuden, laaja-alaisen osaamisen ja oman yksilöllisen persoonallisuuden kehittymistä sekä opiskelun että työelämän eri yhteyksissä. ePortfolio voi myös lisätä yhteistoiminnallisen ja oppijakeskeisen (vertais)arvioinnin kehittymistä.

ePortfolio Tampereen yliopistossa

YHTIS-projektissa oli meneillään hanke, jossa suunniteltiin ePortfolion prototyyppi. Lisäksi hankkeen yhteydessä kokeiltiin ePortfolion pilotointia muutamilla laitoksilla osana opetusta syksyllä 2004. Huomion keskipisteenä olivat eri oppiaineiden erilaiset käyttö- ja kehittämistarpeet. ePortfoliosovelluksen kehittäminen, käyttäjäkokemusten hankkiminen ja analysointi sekä yhteyksien määrittäminen yliopiston muihin tietojärjestelmiin ovat kehittämistyön jatkohaasteita, joihin YHTIS-projektin aikana ei ollut mahdollista päästä.

Yhteystiedot

Jos olet kiinnostunut ePortfoliosta, ota yhteyttä Juha Holmaan (juha.holma(a)uta.fi).

Sivun alkuun