Tampereen yliopisto
"YHTIS - Yhteiskuntatieteilijöiden työllistyminen tietoyhteiskunnassa"YHTIS - Yhteiskuntatieteilijöiden työllistyminen tietoyhteiskunnassaYHTIS

 


Etusivu
Esittely
Koulutukset
Tapahtumat
Selvitys- ja kehitystyö
Työllistymistietoa
Yhteistyötahot
ePortfolio
Yhteystiedot

Ajankohtaista

YHTIS-projektin perustoiminnot ovat päättyneet syksyllä 2005 ja projektin loppuraportti Tietoyhteiskunnasta luovaan yhteistyöhön (.pdf, 2513 KB) on valmistunut. Katso myös muut projektissa tuotetut tutkimukset, selvitykset ja raportit.

YHTIS-projektissa aloitettu työmarkkina-analyysi jatkuu vuonna 2006 Ristiin Rastiin -projektissa. Työmarkkina-analyysi on ollut projektien yhteinen pilotti, jota toteutetaan Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Pilotin tavoitteena on luoda analyysimalli ja työkalu nykyisten pääaineiden sekä uusien ohjelmien tarpeen ja suuntaamisen sekä sisällöllisen kehittämisen arviointiin tuottamalla tietoa työelämän osaamistarpeista ja niiden muutoksista. Pilottia toteutetaan muutamissa yhteiskuntatieteellisen koulutusalan oppiaineissa ja mallia kehitellään niin, että sitä voitaisiin jatkossa soveltaa monenlaisiin oppiaineisiin.

Lisätietoja antavat:
Projektipäällikkö Kaisa Lammi, 03-3551 7869, kaisa.lammi(a)uta.fi
Projektisihteeri Reeta Eloranta, 03-3551 6519, reeta.eloranta(a)uta.fi       


päivitetty 5.1.2006