Tampereen yliopisto - EtusivulleOpiskelu

etusivu: opiskelu: opiskelu yliopistossa: tutkintouudistus:

Opintoviikoista opintopisteisiin


Tutkintouudistuksen myötä opintojen laajuuksien mitoitus muuttuu, ja siirrytään opintoviikoista opintopisteisiin.

Uudistus ei vaikuta niihin opiskelijoihin, jotka valmistuvat vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 31.7.2008 mennessä. Heidän opintosuoritusotteessaan ja tutkintotodistuksessaan opinnot näkyvät opintoviikkoina. Uuden tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevalla opinnot näkyvät opintopisteinä.

Opintojen kokonaislaajuus uudessa järjestelmässä

Tutkintojen kokonaislaajuudet uudessa järjestelmässä määritellään seuraavasti:

  • Alempi korkeakoulututkinto 180 opintopistettä
  • Ylempi korkeakoulututkinto 120 opintopistettä
    (poikkeukset: psykologian maisterin tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 360 opintopistettä)

Kun kokopäiväisen opiskelun laajuudeksi lukuvuodessa on määritelty 60 opintopistettä, alempi tutkinto on kolmivuotinen ja ylempi kaksivuotinen. Psykologian maisterin tutkinto on kaksi ja puoli vuotta. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kuusi vuotta.

Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimia käyttämällä. Muuntaminen on tapahtunut tiedekunnassa, eikä opiskelija oikeastaan joudu tekemisiin kertoimien kanssa. Kahden opintoviikon opintojakso voi olla 3 opintopistettä, eli kerroin on 1,5. Huomaa, että muitakin kertoimia on. Kaikkia muunnoksia ei ole tehty samalla kertoimella, yliopistolla ei siis ole yhtä yhteistä kerrointa.

Opintoviikot muuttuvat opintopisteiksi, kun opiskelija siirtyy uuteen tutkintojärjestelmään

Kun vanha opiskelija haluaa siirtyä uuteen tutkintojärjestelmään, kaikkien hänen opintosuoritustensa opintoviikot muuttuvat opintopisteiksi. Ennen siirtymistä hänelle tulostetaan ns. siirtoehdotusote, jossa näkyvät suoritusten laajuudet opintoviikkoina ja opintopisteinä sekä tiedekunnan määritteleminä opintopiste-ehdotuksina niiden kurssien osalta, joille pisteitä ei ole määritelty.

Tässä ehdotusvaiheessa ennen lopullista päätöstä opiskelija voi vielä perua siirtymisensä uuteen järjestelmään. Tiedekunta voi myös muuttaa opintopiste-ehdotuksia toisiksi. Kun opiskelija ja tiedekunta ovat molemmat hyväksyneet muunnoksen opintopisteiksi, opiskelijan vanha opinto-oikeus päättyy ja tiedekunnan dekaanin päätöksellä avataan uusi opinto-oikeus. Tämän päätöksen jälkeen ei voi enää palata vanhaan järjestelmään.

Mikäli uuteen tutkintojärjestelmään siirtymisen jälkeen suorituksissa (NettiOpsun kohdassa Opintosuoritukset) lukee vieläkin "Ei määritelty", ota yhteys tiedekuntaasi. Opiskelijan kaikki suoritukset ovat kuitenkin tallessa opiskelijatietojärjestelmässä, vaikka pistelaajuutta ei näkyisikään!

Uudistuksen taustaa ja tarkoitus

Opintojen mitoitusjärjestelmän taustalla on pyrkimys kansainvälisesti yhtenevään järjestelmään. Opintojen laajuuksien vertaileminen eurooppalaisten korkeakoulujen välillä helpottuu ja tutkintojen vastaavuuksien arviointi yksinkertaistuu. Tämä lisää opiskelijoiden kansainvälistä liikkumista ja kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia.

 

   

- Tutkintouudistuksen etusivulle

Lue lisää uudistuksesta:

- Opiskeluoikeus ja tavoitteelliset suorittamisajat

- Vanha opiskelija ja tutkintouudistus

- Siirtyminen uuteen tutkintojärjestelmään

- Opintosuoritusten arvostelu muuttuu

- Lukuvuosi neljään periodiin

- Opintoviikoista opintopisteisiin

- Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) käyttöön uusilla opiskelijoilla

 

Ylös

etusivu: opiskelu: opiskelu yliopistossa: tutkintouudistus:

opiskeluwww@uta.fi