etusivuinfohakumuistatko
1900-1918 etusivu
Pekka Stenlund

MAAILMANSODAN VARJOSSA

[LÄMPIMIÄ ILMOJA JA MUUTTOTAPPIOTA] [KENKÄLAKKO]

Vuoden 1914 tapahtumiin vaikutti Tampereellakin olennaisesti ensimmäisen maailmansodan syttyminen. Aamulehti seurasi jännittyneenä Euroopan poliittisia tapahtumia ja raportoi heinäkuun 29. päivänä sodan syttyneen Itävalta-Unkarin ja Serbian välille. Kaksi päivää myöhemmin koko Suomi julistettiin sotatilaan, minkä seurauksena kaupunkilaisten kokoontumis-, yhdistymis- ja sananvapautta rajoitettiin. Katukuvaa saapuivat värittämään venäläiset sotilaat, joita sijoitettiin Tampereen alueelle jalkaväkirykmentillisen vahvuinen määrä.

Venäläisen rykmentin sotaanlähtöjuhlallisuudet Keskustorilla

Venäläisen rykmentin sotaanlähtöjuhlallisuudet Keskustorilla syksyllä 1914. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Sotatilan pelättiin tuovan kaupunkiin työttömyyttä ja tehtaissa varauduttiin siihen, että työntekijöiden määrää pitäisi vähentää sekä työviikkoja lyhentää. Näin toimittiin aluksi, mutta pelon osoittautuessa aiheettomaksi siirryttiin takaisin sotaa edeltäneeseen työrytmiin. Venäjän armeijan varustautuminen sotaa varten takasi tamperelaisille tekstiili- ja kenkätehtaille tilauksia sekä kaupunkilaisille työtä. Sodan sytyttyä tarvitsi Venäjä myös työmiehiä suuriruhtinaskunnan puolustusta rakentamaan. Nämä siirtotyömaat veivätkin tamperelaismiehiä Suomen muihin osiin ja marraskuussa 1914 lähti lukuisia miehiä Helsinkiin Venäjän valtion töihin. Vaikka työtä oli tarjolla, aiheutui etenkin tekstiilitehtaille vaikeuksia raaka-aineiden saannissa, mikä vaikeutti työntekoa mm. Lapinniemen tehtaalla.

Rakennustoiminta oli vuoden aikana melko laimeata, sillä ainoastaan kuusitoista uutta asuinrakennusta alkoi kohoamaan kaupunkiin. Kaupungin rakentamisessa otettiin kuitenkin muutamia askeleita eteenpäin hyväksymällä tammikuun 20. päivä Lapin esikaupungin kaava ja 3. kesäkuuta puolestaan hyväksyttiin Viinikan kaupunginosan asemakaavaehdotus. Osittain rakennustoiminnan vähyyttä korvattiin maailmansodasta johtuneilla hätäaputöillä, joilla pyrittiin osaltaan myös takamaan kaupunkilaisille työtä. Edellisvuoden puolella aloitetut korjaustyöt jatkuivat, minkä seurauksena Hämeensillan keskipilarin ja länsipuolen maapielen perustuksien korjaaminen saatiin valmiiksi. Tammerkoskea ehostettiin jatkamalla vuonna 1913 aloitettua perkausta.

Lähteet:

Jutikkala, Eino: Tampereen historia 3. Tampere 1979.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1914
Tampereen tilastollinen vuosikirja 1948
Aamulehti 1.1.1914 - 31.12.1914
Kansanlehti 26.3.-9.4.1914 & 4.8.-14.8.1914
 
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1915 1916 1917 1918