etusivu
info
haku
muistatko?

LIIKKUMINEN 1918-40

ILMASSA
Teksti: Jouni Keskinen

Tehtaan mukana kenttä Tampereelle

Laman ja työttömyyden koetellessa Suomea 1930-luvun alussa, havaittiin lentokenttien rakentaminen hyväksi hätäaputyökohteeksi. Samaan aikaan Santahaminassa sijainneelle Valtion lentokonetehtaalle alettiin hakea uutta sijoituspaikkaa, sillä sen tilat alkoivat käydä ahtaiksi ja Santahaminan sijainti rannikolla Helsingin edustalla oli sotilasstrategisesti huono. Tuleva uusi lentokonetehdas tarvitsi myös lentokentän, jonka rakennustyöt antaisivat työtä sadoille työttömille.

Tehtaan uudesta sijoituspaikasta syntyikin kova kilpailu useiden kuntien kesken. Myös Tampere näki lentokonetehtaassa mahdollisuuden työpaikkojen luomiseen, mutta ennenkaikkea hyvän tilaisuuden rakennuttaa Tampereelle lentokenttä valtion avustuksella. Valtioneuvosto teki 1931 kuitenkin päätöksen tehtaan sijoittamisesta Parolaan. Tampereellakin huomattiin pian, ettei lentokenttää aivan ilmaiseksi saada. Jo ennen päätöstä tehtaan sijoittamisesta Parolaan, oli Tampereen kaupunki lupautunut maksamaan 25% lentokentän rakennuskustannuksista ja 20. lokakuuta 1931 valtuusto hyväksyi kiireellisenä päätöksen maksuosuuden nostamisesta puoleen.

Tämäkään ei vielä riittänyt puolustusministeriölle, vaikka se ilmoitti, että tehtaan siirtämistä Tampereelle voitiin ajatella. Kaupungilta vaadittiin lisäksi, että kentän ympäristö tarpeellisen laajalti säilytettäisiin rakentamattomana ja lentokentän läheisyydestä luovutettaisiin sopivan suuruinen alue, johon tehtaan työväen asunnot voitaisiin rakentaa. Ehkä eniten närää herätti kuitenkin vaatimus siitä, että kaupungin olisi itse huolehdittava lentokentän kunnossapidosta sen jälkeen kun se olisi valmistunut. Kun Tampereen valtuusto lopulta kuitenkin hyväksyi edellä mainitut vaatimukset vain reunahuomautuksin, puolsi puolustusministeriö lentokonetehtaan sijoittamista Parolan sijasta Tampereelle, ottaen huomioon, että samalla kaupunkiin saataisiin lentokenttä Tampereen tuleviakin tarpeita varten. Lopulta myös kiista lentokentän kunnossapidosta sovittiin siten, että valmis lentokenttä jäisi kaupungin omaisuudeksi kuitenkin siten, että valtiolla olisi oikeus käyttää sitä korvauksetta ja rakentaa sen yhteyteen tarvitsemiaan rakennuksia. Näin kaupunki oli oikeutettu järjestämään siviili-ilmailu kentällä ja saamaa siitä mahdollisesti kertyvät liikennöintitulot.

Lue myös: Härmälän lentokentän rakennustyöt: Työmiehen riistoa ja kommunistien agitaatiota?

Lähteet:
Jutikkala Eino, Tampereen historia 3, Tampere 1979, s. 452-453.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1930:I 238; 1931:I 20-26; 1932:I 76-77.
Masonen Jaakko - Hänninen Mauno, Hämeen tiepiirin historia, Hämeenlinna 1991, s. 111-118.
Peltola Jarmo, Metallityöläiset ja muutosten vuosikymmenet - Tampereen Lentokonetyöväen Ammattiosasto 1941-1991, Tampere 1991, s. 10-11.
 
koski 1918-1940 kaupunki 1918-1940 työ 1918-1940 arki 1918-1940 valta 1918-1940 kulttuuri 1918-1940 liikkuminen lyhyesti Liikkuminen 1940-1960 Liikkuminen 1900-1918 liikkuminen 1870-1900