etusivu
info
haku
muistatko?

KAUPUNKI 1940-60

ALUE

Kaupunginosat
Teksti Salla Aaltonen

Alueen väestö ja asuintapa

[Alueen rajojen määrittely] [Väestö ja asuminen]

Väestö lisääntyy

Tampereella väestö lähes kaksinkertaistui vuosina 1940-60. Tästä lisäyksestä suuri osa keskittyi luonnollisesti uusille asuinaluille. Kalevan alueella väestökasvu oli rakennustoiminnan myötä erittäin nopeata: 20 vuodessa alueen väkimäärä oli kasvanut lähes 14 000 hengellä. Koko ajanjakson aikana Kalevan alueelle keskittyi koko Tampereen väestökasvusta 24,3 prosenttia. 1950-luvun jälkipuolella luku oli reilusti yli puolet.


Väestölisäys henkikirjojen mukaan Tampereella ja
Kalevan alueen kaupunginosissa 1940-60

Kaupunginosa v. 1940 v. 1945 v. 1950 v. 1956 v. 1960
XIX 78 93 1748 1727 2622
XX 34 371 1035 5076 7862
Kaleva - - - 205 3321
Yhteensä 112 464 2783 7008 13 805
Lisäystä hlöä - 352 2319 4225 6797
Koko Tren väkiluku 69 258 79 238 100 015 114 168 125 495
Lisäystä hlöä - 9980 20 777 14 153 11 327
Kalevan alueen lisäys %:a
koko Tren lisäyksestä
- 3,5 % 11,6 % 29,9 % 60,0 %

Kalevan ikä- ja sukupuolijakauma

Uudelle asuinalueelle tyypilliseen tapaan Liisankalliolle, Kalevanrinteeseen ja Kalevaan muutti 1940- ja 50-luvulla nuoria pareja ja lapsiperheitä. Vuonna 1960 alueella oli lapsia yli neljännes väestöstä. Eläkeläisiä puolestaan selvästi alle Tampereen keskitason.


Väestön ikärakenne väestölaskennan mukaan Tampereella
ja Kalevan alueella 1960

Ikäryhmä 0-15-v. % kaikista 16-64-v. % kaikista yli 65-v. % kaikista Yhteensä
Kalevan alue 4147 26,7 % 10 803 69,5 % 588 3,8 % 15 538
Koko Tampere 32 264 25,4 % 86 639 68,1 % 8357 6,6 127 260


Sukupolven vaihdoksen myötä alueen keski-ikä on noussut vuosituhannen vaihteeseen mennessä melkoisesti. Lasten osuus on laskenut alle 10 prosenttiin. Sen sijaan eläkeläisistä on tullut alueen suurin yksittäinen ryhmä. Sukupolven vaihdoksesta kertoo myös väestön väheneminen. 1950- ja 60-luvuilla alueelle muuttaneiden nuorten perheiden lapset ovat aikuistuttuaan muuttaneet pois, mutta vanhemmat ovat jääneet yksistään tai kaksistaan asumaan samaan asuntoon.


Ikärakenne väestölaskennan mukaan Kalevan alueella vuonna 1999

Kaupunginosa Asukkaita yhteensä 0-15-v. %:ssa 16-64-v. %:ssa yli 65-v. %:ssa
XIX 1326 14,4 % 67,0 % 18,6 %
XX 3386 5,1 % 64,2 % 30,7 %
Kaleva 4588 8,9 % 62,2 % 28,9 %
Yhteensä 9300 keskimäärin 9,5 % keskimäärin 64,5 % keskimäärin 26,1 %


Kalevan alueen väestö oli vuonna 1960 naisvaltaista. Naisia asukkaista oli selvästi yli puolet. Naisenemmistö selittyy osittain sodassa kaatuneiden miesten määrällä. Naispuolisia leskiä oli lähes joka kymmenes alueen naishenkilöistä.


Sukupuolirakenne väestölaskennan mukaan Tampereella ja Kalevassa vuonna 1960

Alue Naisia %:ssa , joista leskiä leskien osuus
naisväestöstä
Miehiä %:ssa Yhteensä
Kalevan alue 8496 54,6 % 685 8,1 % 7062 45,4 % 15 558
Koko Tampere 70 029 55,0 % 6589 9,4 % 57 231 45,0 % 127 260Kalevalaisten asuintapa

Ilmarinkadun tornit yöllä lokakuussa 1953

Ilmarinkadun tornit yöllä Teiskontieltä päin kuvattuna. Moderneissa tornitaloissa oli suurkaupungin tuntua. Kuva: E. Kauppi Aamulehdelle 5.10.1953.

Kalevan alue oli jakautunut asunnon hallintaperusteen mukaan Kalevanrinteeseen, jossa oli runsaasti kaupungin vuokra-asuntoja, ja asunto-osakkeiden omistajien Liisankallioon ja Kalevan kaupunginosaan. Talon omistajia Kalevan alueella ei juurikaan ollut, sillä alue oli kauttaaltaan suurien kerrostalojen valtaama. Nämä talot olivat yleensä osakkeen omistajien hallussa. Aluetta voi pitää keskiluokkaisena vuokra-asuntojen vähäisen määrän vuoksi, lukuun ottamatta Kalevanrinnettä. Alueelle tyypillinen asumismuoto, osake-asunto, myös sitoi asukkaat alueelle voimakkaammin kuin vuokra-asunto. Asukkaat jäivät ikääntyessään omistus-asuntoihinsa, eivätkä muuttaneet pois.


Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan Tampereella ja Kalevan
alueella väestölaskennnan mukaan vuonna 1960

Kaupunginosa Huoneistoja yhteensä Talon omistajan Osakkeen omistajan Vuokra-asunto Virka-as. Tyhjä
XIX 990 0,4 % 49,0 % 48,3 % 2,3 % 0
XX 2524 0 90,9 % 6,8 % 1,9 % 0,36 %
Kaleva 1378 0,15 % 88,1 % 9,9 % 1,6 % 0,22 %
Koko Tampere 40 332 15,6 % 27,9 % 41,5 % 14,8 % 0,3 %

Uudenaikainen rakennustyyli näkyi asuntojen mukavuustasossa Liisankallion ja Kalevan kaupunginosissa Tampereen keskimääräiseen tasoon verrattuna. Näiden kaupunginosien lähes kaikki asunnot varustettiin perusmukavuuksin. Kalevanrinne puolestaan jäi lähinnä kaupungin hätäasunnoiksi rakennuttamien pikatalojen vuoksi mukavuustasoltaan selkeästi alle Liisankallion ja Kalevan kaupunginosan, vesijohdon ja viemärin osalta jopa alle kaupungin keskiarvon.


Asuinhuoneistojen mukavuustaso väestölaskennan mukaan Kalevan alueella ja koko Tampereella 1960

Kaupunginosa Vesijohto Viemäri Keskuslämmitys Lämmin vesi Kylpyhuone WC
XIX 75,3 % 75,4 52,6 % 58,5 % 51,6 % 75,3 %
XX 100 % 100 % 100 % 100 % 94,5 % 99,6 %
Kaleva 100% 100 % 100 % 100 % 97,2 % 100 %
Koko Tampere 88,5 % 88,6 % 49,5 % 41,1 % 30,7 % 72,3 %

Asumistiheys mitattuna asukkaita yhtä huonetta kohti jäi Liisankalliolla ja Kalevan kaupunginosassa hiukan alle kaupungin keskiarvon. Kalevanrinteessä asumistiheys puolestaan oli kaupungin keskiarvoa suurempi, asuttiinhan vuonna 1960 edelleen pikatalojen yhden huoneen asunnoissa. Liisankalliolla ja Kalevassa ahtaasti asutuissa huoneistoissa asui alle 10 prosenttia väestöstä, Kalevanrinteessä yli neljännes asukkaista. Tampereella ahtaasti asui keskimäärin hiukan alle 15 prosenttia väestöstä.


Asumistiheys väestölaskennan mukaan Kalevan alueella ja Tampereella vuonna 1960

Kaupunginosa Henkilöitä asuinhuoneistoissa Huoneita yhteensä Henkilöä/huone
XIX 3140 2296 1,36
XX 7784 6390 1,21
Kaleva 4632 3877 1,19
Koko Tampere 124 070 98 957 1,25

Lähteet:
Tampereen tilastolliset vuosikirjat vuosilta 1940, 1945, 1950, 1956, 1960.
Tampereen kaupungin väestölaskenta 1960, Tilastotoimiston arkisto, Ha:2, Tampereen kaupunginarkisto:
- Asuinhuoneistot mukavuuksien ja hallintaperusteen mukaan kaupunginosittain Tampereella 1960.
- Asumistiheys kaupunginosittain 1960.
- Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan kaupunginosittain 1960.
 
työ 1940-60 arki 1940-60 valta 1940-60 liikkuminen 1940-60 kulttuuri 1940-60 kaupunki lyhyesti kaupunki 1918-1940 Kaupunki 1940-1960 kaupunki 1870-1900 kaupunki 1900-1918