etusivu
info
haku
muistatko?

KAUPUNKI 1918-40

VÄESTÖ

Vauvoja ja vainajia

Muuttoliike

Sukupuoli, ikä ja siviilisääty

Äidinkieli, sivistys ja uskonto

Kaupunginosittain

Väestötilastot
Teksti Jarmo Peltola, kuviot Jouni Keskinen

Tampereen väestö 1918-1940

Kansalaissodan väestökatastrofista Pispalan liitokseen

Tampereella oli vuonna 1918 noin 44000 asukasta. Vuonna 1936, ennen läntisten liitosalueiden eli Pispalan liittämistä, kaupungissa oli runsaat 58 000 asukasta. Voimakkaan väestönlisäyksen ja alueliitoksen myötä tamperelaisia oli vuonna 1937 73000. Vuonna 1940 asukkaita oli jo runsaat 77000. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun ensimmäisten vuosien nopean kasvun vuosiin Tampereen väestönkasvu oli vuosina 1918-1936 suhteellisesti hitaampaa. Mutta 1910-luvun väestönkasvuun verrattuna kaupungin väki kasvoi suhteellisen nopeasti.

Markkinoilla marraskuussa 1938.

Tamperelaisia Keskustorin markkinoilla syksyllä 1938. Kuva: Aamulehti 12.11.1938, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Vuosina 1918-1940 tapahtuneita ja ajanjakson luonnolliseen väestökehitykseen vaikuttaneita merkittäviä yksittäisiä tapahtumia olivat vuoden 1918 tapahtumat jälkiseurauksineen ja 1930-lamana tunnettu pulakausi. Aikakauden luonnolliseen väestönkehitykseen painoivat leimansa sekä syntyvyyden että kuolleisuuden aleneminen (trendi), vaikkakin kehitys oli lamakauden aallonpohjineen ja nousukauden "kasvukausineen" sangen tempoileva.

Mutta väestökehitykseen eivät vaikuta pelkästään sodat tai taloudelliset suhdanteet tai yhteiskunnassa pitkälläaikavälillä vaikuttaneet kulttuuriset muutokset. Aikakauden väestökehitykseen ja etenkin väestötilastoihin painoivat oman merkkinsä muuttamista säädelleessä lainsäädännössä vuonna 1931 tapahtuneet muutokset ja aikaisemmin hallinnollisesti Pohjois-Pirkkalan kuntaan kuuluneiden Tampereen läntisten esikaupunkialueiden liittäminen Tampereeseen vuonna 1937.

 
koski 1918-1940 työ 1918-1940 arki 1918-1940 valta 1918-1940 liikkuminen 1918-1940 kulttuuri 1918-1940 kaupunki lyhyesti Kaupunki 1940-1960 kaupunki 1900-1918 kaupunki 1870-1900