etusivu
info
haku
muistatko?
1918-1940 etusivu dokumentit etusivu

Tampereen kaupungin torijärjestys 1930

(Tampereen kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1930-1931, s.294-296)


Hyväksytty ja heti voimaan astuvaksi vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa lokakuun 21 päivänä 1930

Tammelan-, Pyynikin-, Heinä- ja Laukontorilla ynnä Korte- ja Mustanlahden satama-alueella sitä varten osoitetuissa myyntipaikoissa on maalaiskansalla ja maatilain haltijoilla oikeus pitää kaupan kaikkea, mitä heidän hallitsemiltaan tiloilta saadaan tai mitä he taikka heidän kotiväkensä kotiteollisuutena valmistavat.

Hirsiä, lautoja, halkoja, heiniä, olkia ym. tilaa ottavia tavaroita saa myydä ainoastaan Tammelan- ja heinätorilla tilapäisissä myyntipaikoissa. Joulukuusia saa kuitenkin myydä Kauppatorillakin kaupunginhallituksen määräämässä paikassa.

Ruokatavarain välikauppaa ja kaupustelua saa harjoittaa vakinaisissa ja tilapäisissä myyntipaikoissa Tammelan-, Pyynikin- ja Laukontorilla sekä Korte- ja Mustanlahden satama-alueella. Lihan ja lihavalmisteiden välikauppa on sallittu ainoastaan Tammelantorilla ja sielläkin toistaiseksi enint'ään sinne rakennettavan kauppahallin valmistumiseen asti.

Kauppapuutarhureille ja muille puutarhatuotteiden myyjille luovutetaan vakinaisia myyntipaikkoja Tammelan, Laukon- ja Pyynikintorilta.

Tehdastavaraa, rihkamaa ja valmiita tuotteita sekä käsityöliikkeen ja kotiteollisuuden tuotteita saa pitää kaupan sitä varten määrätyissä vakinaisissa myyntipaikoissa ainoastaan Tammelan- ja Pyynikintorilla sekä Korte- ja Mustanlahden satama-alueella.

Niiksi päiviksi, joiksi asianomaisella luvalla on järjestetty toripäivät hevos- ja karjakaupan harjoittamista varten, saa kaupunginhallitus kauppatorilta luovuttaa tilapäisiä myyntipaikkoja edellisessä pykälässä mainittujen tavarain kaupustelua varten.

Toripaikan vuokraaja ei ole oikeutettu luovuttamaan myyntipaikkaansa toiselle ilman kaupunginhallituksen suostumusta.

Torikauppiaan tulee kaupanteossaan noudattaa mitä tarkinta siisteyttä ja puhtautta sekä voimassaolevia säännöksiä ja terveydenhoito- ja poliisiviranomaisten määräyksiä. Myymäläkojut ja pöydät on tehtävä kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisia.

Kauppaa tässä torijärjestyksessä mainituissa paikoissa saa harjoittaa arkipäiväsin kello 6- kello 14 paitsi lauantaisin ja aattopäivinä kello 6 -kello 15.

10§

Maalaiskansa ja maatilain haltijat saavat vuokratta myydä hallitsemiensa tilojen ja kotitaloutensa tuotteita 1 ja 2§:issä mainituissa myyntipaikoissa, mikäli he tuotteitaan myyvät joko itse tai perheenjäseniään taikka vakinaista palveluskuntaansa apunaan käyttäen.

11§

Muiden myyntipaikkojen vuokrat määrää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus määrää myöskin miten myyntipaikat kutakin eri tavaralajia varten toreilla sijoitetaan.

12§

Kaupanteossa kaupungin toreilla ja satamissa on jälleenmyyjien noudatettava kaupungin poliisijärjestyksen määräystä, että he eivät saa ostaa maalaisilta heidän tuotteitaan ennen kello 10.

13§

Torikauppaa koskevien säännösten rikkomisesta on säädetty rangaistus voimassaolevassa poliisijärjestyksessä.

14§

Tämä torijärjestys astuu voimaan heti ja kumotaan sillä valtuuston lokakuun 16. Päivänä 1923 vahvistama torijärjestys.