etusivu
info
haku
muistatko?
1918-1940 etusivu dokumentit etusivu

Tampereen kaupungin Torijärjestys 1923

(Tampereen kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1923-24, s.158-160)


Valtuuston vahvistama lokakuun 16 päivänä 1923.

Kauppatorilla sekä Tammelan-, Aleksanterin- ja Laukontoreilla ynnä kaupungin satama-alueilla yleisissä myyntipaikoissa, joissa kaupanpitoon ei käytetä kauppakojua, myymäpöytää tai erotettua myyntipaikkaa, on maalaiskansalla ja maatilain haltijoilla oikeus pitää kaupan kaikkea, mitä heidän tiloiltaan saadaan taikka mitä he tai heidän kotiväkensä kotiteollisuutena valmistavat.

Hirsiä, lautoja, halkoja, heiniä, olkia ynnä muita tilaaottavia tavaroita saa myydä ainoastaan Tammelan- ja Aleksanterintoreilla tilapäisissä myyntipaikoissa. Joulukuusia saa kuitenkin myydä sen lisäksi Kauppatorilla Rahatoimikamarin määräämässä paikassa.

Ruokatavaran välikauppaa ja kaupustelua saa harjoittaa vakinaisissa ja tilapäisissä myyntipaikoissa Tammelan- ja Aleksanterin- sekä Laukontoreilla ynnä Korte- ja Mustanlahden sataman alueella.

Kauppapuutarhureille ja muille puutarhatuotteitten myyjille luovutetaan tämän lisäksi vakinaisia myyntipaikkoja Kauppatorilta, Tammelantorilta ja Aleksanterintorilta.

Tehdastavaraa, rihkamaa ja valmiita vaatteita sekä käsityöliikkeen ja kotiteollisuuden tuotteita, saa pitää kaupan vakinaisissa myyntipaikoissa ainoastaan Laukon-, Tammelan- ja Aleksanterintoreilla sekä Kortelahden-ja Mustanlahden satama-alueella.

Niiksi päiviksi, joina kaupungissa vanhan tavan mukaan pidetään markkinapäiviä tai joiksi asianomaisella luvalla on järjestetty toripäivät hevos- ja karjakaupan harjoittamista varten, saa Rahatoimikamari Kauppatorilta luovuttaa tilapäisiä myyntipaikkoja edellisessä pykälässä mainittujen tavarain kaupustelua varten.

Kahvia ja virvoitusjuomia sekä ruokaa saa tarjoilla vakinaisissa myyntipaikoissa Laukon-, Tammelan- ja Aleksanterin toreilla ynnä Korte- ja Mustanlahden sataman alueella Rahatoimikamarin kussakin tapauksessa harkintansa mukaan erikseen myöntämällä luvalla.

8 §

Toripaikan vuokraaja ei ole oikeutettu luovuttamaan myyntipaikkaansa toiselle ilman Rahatoimikamarin suostumusta.

9 §

Torikauppiaan tulee kaupanteossaan sekä kauppatavaroihinsa ja niiden säilytysastioihin nähden noudattaa mitä tarkinta, siisteyttä ja puhtautta ottamalla siinä suhteessa huomioon paitsi voimassaolevia säännöksiä myös terveydenhoito- ja poliisiviranomaisten määräyksiä. Myymäläkojujen ja pöytien ulkomuodon suhteen on myyjien noudatettava Rahatoimikamarin tässä kohden antamia ohjeita.

10§

Kauppaa tässä torijärjestyksessä mainituissa paikoissa saa harjoittaa arkipäivisin kello 5:stä aamulla kello 3:een iltapäivällä. Kioskikaupastä on noudatettava mitä siitä on erittäin päätetty tai vastedes päätetään.

11§

Tämän torijärjestyksen I §:ssä mainitut myyntipaikat sekä 2 §:ssä lueteltujen tavarain myynti, joita maakansa tiloiltaan saatuina tuotteina tarjoaa kaupaksi, ovat maksuttomat. Mutta muista myyntipaikoista on suoritettava vuokra. Vakinaiset myyntipaikat tarjotaan vuokralle Rahatoimikamarin toimesta kahdesti vuodessa Valtuuston määräämistä pohjavuokrista. Tilapäisistä myyntipaikoista Rahatoimikamari määrää maksun.

12§

Rahatoimikamarin asiana on antaa lähempiä ohjeita siitä, miten myyntipaikat kutakin eri tavaralajia varten ovat eri toreilla sijoitettavat.

13§

Kaupanteossa kaupungin toreilla ja satamissa tulee jälleenmyyjien noudattaa kaupungin poliisijärjestyksen 80 §:ssä olevaa määräystä siitä, että he eivät saa ostaa maalaisilta heidän tuotteitaan ennen kello 10 aamupäivällä.

14§

Torikauppaa koskevien säännösten rikkomisesta on säädetty rangaistus voimassa olevassa Poliisijärjestyksessä.

15§

Tämä torijärjestys, joka astuu voimaan heti lainvoimaiseksi tultuaan, kumoaa maaliskuun 7 p:nä 1902 vahvistetun torijärjestyksen sellaisena kuin se on muutettuna valtuuston päätöksellä kesäkuun 2 p:ltä 1916.