etusivu
info
haku
muistatko?
1918-1940 etusivu dokumentit etusivu

Mannerheim-risti

ristimäinen kunniamerkki.

Mannerheim-risti miekkoineen.

Talvisodan puhjettua otettiin uudelleen käyttöön Suomeen vuonna 1918 perustetut kunniamerkit. Vapaudenristin ja Vapaudenmitalin kunniamerkeistä on annettiin asetus 8. päivänä joulukuuta 1939. Talvisodan kokemusten jälkeen ylipäällikkö katsoi tarvittavan myös kunniamerkkiä, joka olisi riippumaton sotilasarvosta ja perustuisi yksinomaan henkilökohtaisiin saavutuksiin sotarintamalla. Sen johdosta annettiin joulukuun 16. päivänä 1940 asetus lisäyksistä ja muutoksista em. asetukseen . Uuden asetuksen 4. pykälä kuuluu seuraavasti: "Erinomaisen urheuden, taistellen saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erikoisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimien sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta nimittää 1. tai 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi."

Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti sijoittuu kunniamerkki- järjestyksessä viidennelle sijalle suurristien jälkeen. Sitä kannetaan kaulassa samanlaisessa nauhassa kuin sodanajan ansioista saatua 1. luokan Vapaudenristiä miekkojen kera. Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti on kunnaiamerkkijärjestyksessä yhdeksännellä sijalla. Se määrättiin kannettavaksi ilman nauhaa vasemmalla puolella rintaa. Mannerheim-ristien takana on järjestysnumero.

Mannerheim-ristiä koskeviin määräyksiin tehtiin jatkosodan aikana kaksi lisäystä. Toukokuun 14. päivänä 1943 annettiin laki kunniapalkinnon suorittamisesta ristin saaneille: "Kunniapalkinto, jonka määrä on 50 000 mk, annetaan edellisessä pykälässä mainitulle henkilölle, taikka, jos hän on kuollut, hänen vaimolleen tai lapsilleen ja ottolapsilleen taikka jos heitä ei ole, hänen vanhemmilleen. Palkkio on vapaa kaikista veroista. (Palkkion suuruus vastasi likimäärin ylemmän palkkausluokan luutnantin vuosipalkkaa)

Elokuun 18. päivänä 1944 annetussa asetuksessa on 4. pykälään lisätty: "Erinomaisen urheuden, taistellen saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erikoisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimien sotilaalle suoda toisen kerran Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti."

Kahdesti ovat 2. luokan Mannerheim-ristin ovat saaneet kenraalimajuri Aaro Olavi Pajari, eversti Martti Johannes Aho, kapteeni Hans Henrik Wind ja lentomestari Eino Ilmari Juutilainen. Heistä Pajari ja Wind olivat tamperelaisia.


Lähteet:
Tetri Juha, E., Kunniamerkkikirja. Ajatus, Helsinki 1998.
Suomen puolesta Mannerheim-ristin ritarit 1941-1945. toim. Ilmari Hurmerinta ja Jukka Viitanen. Ajatus, Helsinki 1994.